Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 02/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Đồng Nai chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Đồng Nai có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Đồng Nai đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. C

2. B

3. A

4. D

5. C

6. D

7. B

8. A

9. D

10. C

11. B

12. C

13. C

14. A

15. F

16. B

17. E

18. C

19. A

20. D

21. B

22. D

23. A

24. C

25. D

26. B

27. A

28. C

29. B

30. A

31. to seeing you again.

32. have not been answered properly

33. Would you like to go the party tonight?

34. I used to go to the park with my parents.

35. My father learned that I had passed the entrance exam, so he was pleased.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai  Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Đồng Nai  2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai năm 2023 - 2024

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Đồng Nai tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 1.797
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm