Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Lai Châu năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Lai Châu năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 26/05/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Lai Châu chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Lai Châu có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Lai Châu, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Lai Châu

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Lai Châu năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

6. C

7. B

8. B

9. A

10. B

11. A

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. D

18. D

19. C

20. B

21. C

22. B

23. A

24. C

25. B

26. B

27. A

28. C

29. A

30. D

31. Vietnamese farmers used to have a lot of free time after the busy crop time passed.

32. Sweet potato is considered the most popular nosh in the countryside.

33. Boiled sweet potato, cassava I peanuts are the most typically Vietnamese snacks.

34. Yes, they can.

35. I could answer all the questions.

36. you tell me the whole truth, I won't help you.

37. seen my uncle since 1990.

38. is too young to ride a motorbike.

39. that I (should) watch more English films.

40. having a very important job, he isn't particularly well-paid.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Lai Châu Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Lai Châu 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Lai Châu năm 2023

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Lai Châu năm 2023

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Lai Châu năm 2023

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu năm 2023 - 2024

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Lai Châu năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Lai Châu tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Lai Châu có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 582
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm