Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

PART A

1. A

2. B

3. D

4. B

5. A

PART B

I.

6. read

7. talked

8. has waited

9. watching

10. Were - to do

II.

11. natural

12. widely

13. agree

14. unhealthy

15. necessities

III

16. C

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. C

23. A

24. B

25. A

PART C

26. different; 27. as; 28. studying; 29. from; 30. Therefore

31. C

32. C

33. D

34. D

35. A

36. B

37. B

38. C

39. B

40. A

PART D

41. doing yogas

42. studying hard, Jack passed the exam

43. could come to my party on Sunday

44. eating out the following day

45. said to have been discovered by the Chinese thousands of years ago

46. have been playing chess for 2 hours./ have played chess for 2 hours.

47. who lives on the second floor, is a nurse.

48. It was such the bad news that the lady got fainted.

49. paid Linda a compliment on her work.

50. in Ha’s group is better at singing than her, are they?

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Thanh Hóa 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hóa năm 2023 - 2024

Ngày 09/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Thanh Hóa có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 776
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm