Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bình Thuận năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Bình Thuận có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Bình Thuận đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bình Thuận 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận năm 2024

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bình Thuận Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Bình Thuận 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận năm 2024

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận năm 2024

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận năm 2024

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bình Thuận 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. C

2. B

3. D

4. A

5. C

6. D

7. A

8. C

9. D

10. A

11. B

12. C

13. B

14. D

15. A

16. D

17. B

18. B

19. B

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. about 13 million Americans

28. No, they don’t. excellent highways only connect the major cities

29. healthy

30. information

31. It takes about two hours to travel from Ho Chi Minh City to Phan Thiet City by car

32. In spite of the law, people continue to use mobile phones while driving

33. I wish she could go to the party with me

34. Mr Nam said (that) he wanted to buy a new car for his son

35. My father hasn’t gone to his doctor for regular check-ups for six months

36. Peter is thought to have stolen the money.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm