Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 01/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Phú Yên chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Phú Yên có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. A

2. B

3. A

4. D

5. carelessly

6. friendship

7. unpolluted

8. enriched

9. C

10. B

11. D

12. D

13. A

14. B

15. A

16. C

17. B

18. B

19. C

20. A

21. A

22. D

23. C

24. D

25. C

26. A

27. B

28. A

29. A

30. D

31. B

32. C

33. If I were you, I would enroll in that school.

34. You don’t have to talk so loudly./ you don’t need to talk so loudly.

35. While I was watching the film on TV, the phone rang.

36. I don’t go out as much as I used to.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Phú Yên 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm 2023 - 2024

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Phú Yên tại:

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Phú Yên năm 2023
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Phú Yên năm 2023

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 638
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm