Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nam Định năm 2022

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Nam Định năm 2022 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 10/6/2022, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Nam Định chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Nam Định có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Nam Định, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Nam Định

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Nam Định năm 2022 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Part I.

I.

0. C 1. D 2. C 3. D

II.

0. A 1. C 2. B

III.

1. D 2. A 3. B 4. C 5.B
6. D 7. C 8. B 9. D 10. Z

IV.

1. Playing 2. were going 3. hasn't finished 4. came 5. is staying

Part II.

I.

1. Where is Kobe situated?

→ Kobe is situated in the Southwest of Honshu Island, on Osaka Bay, near the city of Osaka

2. Was the earthquake on January 17, 1995 the deadliest one to hit Japan since 1923?

→ Yes, it was

3. How many people were injured in the earthquake?

→ More then 21,000 people were injured in the earthquake

II.

1 .B 2. A  3. D 4. D 5. C

Part III. Writing

1. She doesn't have enough money, so she can't buy this car.

→ If she had enough money, she could buy this car...

2. I last heard from my sister 5 months ago

→ I haven't heard from my sister for 5 months...

3. They have built two department stores this year.

→ Two department stores have been built this year

4. "My grandparents still live in Nha Trang now." Lan said to me.

→ Lan told me that her grandparents still lived in Nha Trang then...

5. Mr Nam couldn't continue his work because he was tired.

→ Mr Nam was too tired to continue his work

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Nam Định Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Nam Định 2022 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Nam Định năm 2022 - 2023

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2022 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Nam Định tại:

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Nam Định năm 2022
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Nam Định năm 2022

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nam Định có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2022 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích, chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 lớp 10 các môn khác nhau hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 680
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

Xem thêm