Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023

VnDoc sẽ gửi tới các bạn Đề và Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2023 môn Sử ngay sau khi hết thời gian làm bài. Tài liệu sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng, giúp các em dễ dàng so sánh và đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Vui lòng chờ đón đề thi vào ngày 29/6/2023 tới đây.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sử

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sử 2023

Mã 301 

1.C2.B3.D4.C5.B6.B7.A8.C9.B10.C
11.D12.A13.D14.A15.A16.C17.D18.C19.D20.A
21.D22.C23.A24.D25.C26.A27.C28.C29.C30.D
31.A32.A33.A34.D35.A36.A37.A38.C39.D40.D

Mã 302

1.C2.D3.C4.A5.B6.D7.B8.A9.D10.C
11.D12.B13.B14.A15.C16.B17.D18.B19.A20.C
21.A22.B23.B24.D25.A26.C27.A28.D29.C30.C
31.D32.C33.A34.D35.D36.C37.D38.A39.C40.A

Mã 307

1B.2.C3.C4.C5.D6.C7.A8.D9.D10.C
11.D12.D13.A14.C15.A16.B17.C18.D19.D20.C
21.BA22.23.B24.D25.B26.D27.B28.B29.C30.C
31.A32.D33.A34.C35.D36.B37.B38.A39.B40.C

Mã 304

1.D2.A3.C4.A5.B6.A7.D8.A9.B10.A
11.A12.C13.D14.C15.C16.B17.C18.B19.B20.C
21.A22.D23.A24.B25.B26.C27.A28.C29.A30.A
31.B32.D33.A34.D35.C36.D37.C38.B39.B40.C

Mã 305

1.A2.C3.D4.D5.C6.B7.D8.A9.C10.A
11.A12.A13.D14.D15.A16.C17.A18.B19.D20.C
21.A22.D23.C24.C25.B26.B27.B28.C29.D30.B
31.B32.B33.D34.B35.D36.C37.D38.C39.C40.D

Mã 308

1.D2.D3.D4.A5.C6.A7.C8.C9.D10.A
11.C12.A13.D14.A15.D16.B17.A18.B19.B20.B
21.C22.A23.B24.D25.B26.A27.A27.B29.B30.A
31.C32.B33.B34.D35.B36.D37.A38.D39.D40.B

Mã 316

1.D2.D3.C4.C5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.A12.B13.B14.A15.A16.A17.C18.C19.C20.B
21.B22.B23.C24.D25.D26.D27.D28.C29.C30.A
31.D32.B33.B34.D35.D36.D37.A38.D39.B40.D

Mã 318

1.B2.C3.D4.A5.C6.A7.D8.B9.A10.C
11.A12.A13.C14.D15.B16.B17.A18.A19.D20.C
21.D22.D23.C24.A25.C26.D27.D28.B29.A30.B
31.A32.A33.A34.B35.B36.B37.D38.B39.A40.D

Mã 320

1.D2.B3.A4.A5.D6.B7.D8.B9.A10.B
11.C12.D13.C14.C15.C16.B17.D18.A19.B20.A
21.D22.B23.D24.A25.D26.B27.D28.B29.A30.D
31.A32.A33.B34.B35.A36.B37.A38.D39.D40.A

Mã 310

1.C2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.D9.D10.A
11.A12.B13.B14.D15.A16.A17.A18.D19.B20.A
21.D22.A23.B24.A25.B26.B27.B28.C29.C30.A
31.C32.B33.C34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.A

Mã 322

1.B2.A3.B4.B5.B6.D7.A8.B9.B10.D
11.C12.C13.A14.D15.C16.C17.D18.D19.D20.B
21.D22.D23.B24.B25.C26.C27.C28.A29.A30.A
31.B32.A33.C34.D35.B36.D37.A38.C39.C40.D

Mã 312

1.D2.C3.C4.A5.B6.A7.B8.C9.A10.D
11.A12.B13.D14.D15.C16.A17.C18.A19.B20.C
21.A22.A2.B24.B25.B26.A27.C28.C29.B30.C
31.B32.A33.B34.C35.C36.C37.A38.A39.B40.C

Mã 313

1. D2.D3.C4.C5.C6.A7.C8.D9.C10.B
11.C12.A13.C14.B15.B16.A17.A18.C19.A20.C
21.D22.C23.B24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.A
31.D32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.A39.B40.B

Mã 314

1.D2.D3.B4.D5.C6.C7.D8.C9.A10.B
11.A12.C13.B14.D15.B16.A17.A18.C19.C20.B
21.C22.B23.C24.A25.C26.D27.A28.A29.C30.C
31.A32.B33.D34.A35.D36.D37.A38.B39.A40.B

Mã 315

1.A2.C3.A4.A5.C6.C7.A8.B9.A10.D
11.C12.A13.C14.B15.B16.D17.A18.B19.A20.B
21.D22.A23.D24.D25.B26.C27.C28.B29.A30.B
31.D32.A33.C34.C35.B36.C37.D38.B39.C40.D

Mã 323

1.A2.D3.D4.D5.B6.A7.D8.D9.D10.C
11.B12.A13.C14.B15.B16.C17.D18.D19.A20.A
21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.C28.B29.A30.C
31.A32.B33.A34.A35.B36.B37.B38.A39.C40.C

Mã 317

1.A2.D3.D4.D5.B6.A7.B8.C9.C10.A
11.B12.B13.C14.A15.D16.A17.B18.C19.D20.B
21.D22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.D29.D30.D
31.B32.A33.C34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.A

Mã 306

1.A2.C3.B4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D
11.D12.A13.C14.C15.B16.C17.D18.A19.C20.B
21.B22.A23.D24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.C32.C33.B34.C35.C36.D37.A38.C39.D40.A

Mã 309

1.B2.D3.A4.C5.C6.C7.A8.D9.D10.C
11.D12.C13.B14.D15.B16.C17.B18.B19B.20.D
21.D22.D23.C24.B24.D26.A27.C28.D29.D30.D
31.D32.C33.D34.C35.B36.B37.D38.B39.B40.B

Mã 320

1.D2.B3.A4.A5.D6.B7.D8.B9.A10.B
11.C12.D13.C14.C15.C16.B17.D18.A19.B20.A
21.D22.B23.D24.A25.D26.B27.D28.B29.A30.D
31.A32.A33.B34.B35.A36.B37.A38.D39.D40.A

Mã 321

1.A2.C3.D4.B5.C6.C7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.C14.A15.C16.A17.C18.A19.A20.D
21.A22.A23.B24.A25.C26.B27.D28.B29.C30.B
31.D32.D33.B34.D35.D36.C37.B38.B39.C40D

Mã 311

1.B2.A3.A4.D5.C6.D7.A8.C9.D10.C
11.B12.B13.C14.A15.B16.D17.D18.C19.A20.A
21.A22.D23.C24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.A
31.C32.C33.D34.D35.D36.C37.C38.D39.A40.D

Mã 303

1.C2.B3.D4.C5.A6.C7.D8.A9.C10.A
11.A12.C13.B14.B15.B16.D17.C18.B19.D20.B
21.D22.B23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.D32.C33.C34.D35.B36.D37.C38.B39.D40.B

Mã 324

1.A2.C3.B4.D5.B6.B7.A8.D9.D10.B
11.A12.C13.B14.B15.C16.A17.D18.A19.A20.C
21.A22.C23.B24.C25.C26.C27.A28.C29.B30.B
31.A32.C33.B34.A35.A36.C37.C38.B39.A40.A

Mã 319

1.D2.A3.C4.A5.C6.C7.C8.D9.C10.A
11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.B18.D19.D20.D
21.A22.D23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.B32.D33.A34.B35.A36.A37.A38.C39.A40.D

2. Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sử

Đang cập nhật

Gửi đề thi sau khi kết thúc thời gian làm để nhận lời giải ngay: https://www.facebook. com/com.VnDoc

....................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... và các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.275
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm