Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử (tất cả mã đề)

Đề thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải tới bạn đọc cùng tham khảo. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Sử một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

HOT: Cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2020 mới nhất

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12.

Đáp án chính thức môn Sử năm 2020 Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi Sử THPT Quốc gia 2020

Đáp án môn Sử năm 2020 do thầy cô giáo biên soạn

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 301 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 301

1-D 2-C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-B 8-B 9-C 10-D
11-D 12-B 13-C 14-A 15-D 16-A 17-B 18-B 19-A 20-A
21-A 22-D 23-B 24-D 25-B 26-A 27-B 28-A 29-D 30-D
31-A 32-A 33-A 34-D 35-B 36-A 37-B 38-D 39-D 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 302 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 302

1-B 2-C 3-B 4-B 5-D 6-B 7-D 8-B 9-C 10-A
11-C 12-A 13-B 14-A 15-D 16-A 17-C 18-B 19-C 20-A
21-D 22-A 23-A 24-C 25-A 26-B 27-B 28-A 29-A 30-C
31-C 32-B 33-B 34-C 35-B 36-B 37-A 38-A 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 303 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 303

1-A 2-B 3-D 4-A 5-C
6-B 7-D 8-B 9-A 10-C
11-D 12-D 13-C 14-C 15-A
16-D 17-B 18-D 19-D 20-D
21-B 22-C 23-B 24-B 25-B
26-C 27-C 28-D 29-B 30-D
31-B 32-C 33-C 34-B 35-C
36-D 37-B 38-C 39-D 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 304 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 304

1-A 2-C 3-C 4-A 5-B
6-C 7-B 8-C 9-D 10-D
11-D 12-B 13-D 14-D 15-A
16-D 17-A 18-B 19-A 20-D
21-A 22-A 23-D 24-A 25-A
26-A 27-D 28-B 29-B 30-A
31-B 32-A 33-A 34-D 35-D
36-B 37-A 38-D 39-B 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 305 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 305

1-C 2-C 3-D 4-C 5-A 6-A 7-A 8-B 9-B 10-B
11-A 12-C 13-A 14-B 15-B 16-C 17-C 18-B 19-D 20-D
21-C 22-A 23-D 24-D 25-D 26-C 27-C 28-D 29-D 30-C
31-A 32-D 33-A 34-A 35-D 36-C 37-C 38-A 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 306 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 306

1- B

2- C

3- A

4- C

5-C

6- C

7-D

8- B

9- D

10- A

11- B

12- B

13- A

14- C

15- A

16- D

17- D

18-D

19- C

20- C

21- A

22- D

23- C

24- A

25- A

26- C

27- C

28- C

29- A

30- D

31- A

32- A

33- D

34. A

35. D

36. D

37. C

38. D

39. A

40. A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 307 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 307

1-C 2-C 3-C 4-B 5-D
6-D 7-A 8-A 9-B 10-C
11-B 12-A 13-B 14-C 15-C
16-B 17-A 18-C 19-C 20-C
21-B 22-C 23-D 24-C 25-B
26-A 27-C 28-A 29-D 30-D
31-D 32-B 33-B 34-B 35-A
36-D 37-B 38-D 39-D 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 308 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 308

1-B 2-D 3-C 4-B 5-C 6-A 7-D 8-D 9-B 10-D
11-B 12-D 13-C 14-A 15-A 16-C 17-B 18-C 19-A 20-C
21-B 22-B 23-B 24-C 25-A 26-B 27-D 28-C 29-B 30-A
31-C 32-C 33-D 34-D 35-D 36-B 37-D 38-A 39-D 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 309 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 309

1-B 2-A 3-C 4-A 5-A 6-B 7-B 8-A 9-D 10-D
11-C 12-D 13-D 14-D 15-B 16-B 17-D 18-A 19-D 20-C
21-A 22-D 23-A 24-B 25-C 26-B 27-D 28-D 29-C 30-C
31-D 32-D 33-B 34-C 35-A 36-D 37-A 38-A 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 310 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 310

1-A 2-C 3-D 4-D 5-A 6-A 7-C 8-C 9-B 10-D
11-C 12-C 13-D 14-C 15-C 16-B 17-B 18-B 19-A 20-B
21-D 22-B 23-C 24-B 25-A 26-B 27-B 28-A 29-A 30-B
31-A 32-A 33-B 34-C 35-B 36-C 37-B 38-C 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 311 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 311

1-B 2-C 3-A 4-C 5-D 6-A 7-B 8-D 9-A 10-D
11-C 12-B 13-A 14-C 15-D 16-B 17-D 18-B 19-B 20-B
21-A 22-D 23-A 24-D 25-B 26-A 27-C 28-C 29-C 30-B
31-B 32-A 33-C 34-A 35-B 36-A 37-C 38-C 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 312 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 312

1-A 2-A 3-C 4-C 5-B 6-C 7-D 8-C 9-A 10-D
11-D 12-A 13-B 14-C 15-A 16-C 17-B 18-A 19-B 20-C
21-D 22-D 23-B 24-D 25-B 26-A 27-A 28-A 29-B 30-D
31-B 32-B 33-D 34-D 35-B 36-B 37-D 38-A 39-A 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 313 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 313

1-D 2-A 3-D 4-C 5-D 6-D 7-C 8-A 9-C 10-D
11-C 12-A 13-D 14-B 15-C 16-B 17-A 18-D 19-C 20-C
21-B 22-D 23-B 24-D 25-A 26-A 27-B 28-B 29-D 30-A
31-B 32-C 33-C 34-A 35-B 36-C 37-A 38-D 39-B 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 314 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 314

1-B 2-A 3-B 4-B 5-A 6-B 7-C 8-C 9-D 10-B
11-A 12-C 13-B 14-A 15-D 16-B 17-C 18-C 19-D 20-A
21-C 22-D 23-A 24-A 25-A 26-D 27-D 28-C 29-C 30-A
31-B 32-D 33-B 34-B 35-D 36-C 37-A 38-D 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 315 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 315

1- B

2- D

3- D

4-D

5- B

6- C

7- B

8- B

9- A

10- D

11- D

12- D

13- C

14-A

15- C

16- A

17- D

18- B

19- D

20- C

21- C

22- B

23- D

24- C

25- B

26- A

27- D

28- B

29- C

30-A

31- D

32- C

33- A

34- B

35- C

36- B

37-C

38- B

39-C

40- C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 316 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 316

1-B 2-C 3-B 4-C 5-B 6-A 7-A 8-A 9-A 10-A
11-C 12-B 13-A 14-C 15-D 16-C 17-A 18-A 19-A 20-C
21-D 22-D 23-A 24-B 25-D 26-A 27-D 28-D 29-C 30-D
31-D 32-C 33-B 34-B 35-D 36-C 37-C 38-B 39-C 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 317 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 317

1-B 2-A 3-D 4-A 5-A 6-D 7-A 8-C 9-D 10-C
11-C 12-D 13-A 14-A 15-B 16-B 17-D 18-D 19-B 20-B
21-C 22-D 23-C 24-C 25-B 26-C 27-B 28-C 29-A 30-A
31-D 32-C 33-C 34-D 35-A 36-B 37-A 38-C 39-C 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 318 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 318

1-D 2-C 3-D 4-D 5-A 6-A 7-A 8-C 9-A 10-D
11-B 12-B 13-B 14-C 15-B 16-C 17-D 18-B 19-D 20-D
21-D 22-A 23-A 24-D 25-C 26-A 27-B 28-A 29-C 30-C
31-B 32-C 33-B 34-B 35-B 36-A 37-C 38-A 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 319 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 319

1-C 2-C 3-B 4-C 5-A 6-D 7-A 8-B 9-D 10-D
11-D 12-C 13-D 14-A 15-A 16-B 17-A 18-B 19-A 20-A
21-D 22-B 23-A 24-C 25-C 26-C 27-D 28-B 29-A 30-C
31-B 32-A 33-A 34-C 35-B 36-B 37-C 38-C 39-D 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 320 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 320

1-C 2-C 3-B 4-D 5-A 6-A 7-D 8-C 9-C 10-A
11-B 12-A 13-C 14-C 15-A 16-C 17-C 18-D 19-C 20-D
21-B 22-D 23-C 24-B 25-C 26-D 27-B 28-B 29-D 30-A
31- A 32-D 33-A 34-B 35-D 36-B 37-B 38-A 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 321 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 321

1-B 2-A 3-A 4-D 5-D 6-C 7-B 8-B 9-B 10-C
11-A 12-C 13-C 14-C 15-A 16-C 17-C 18-A 19-D 20-A
21-B 22-B 23-D 24-D 25-B 26-C 27-D 28-A 29-D 30-D
31-A 32-B 33-B 34-D 35-B 36-B 37-D 38-A 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 322 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 322

1-D 2-A 3-C 4-D 5-C 6-A 7-A 8-C 9-B 10-B
11-D 12-C 13-D 14-A 15-B 16-B 17-B 18-D 19-D 20-D
21-A 22-B 23-C 24-C 25-A 26-A 27-D 28-D 29-C 30-B
31-A 32-C 33-D 34-D 35-C 36-B 37-A 38-A 39-D 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 323 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 323

1-A 2-D 3-B 4-D 5-A 6-C 7-D 8-D 9-C 10-B
11-C 12-C 13-D 14-A 15-D 16-A 17-C 18-B 19-B 20-D
21-C 22-B 23-C 24-B 25-D 26-D 27-A 28-A 29-B 30-D
31-A 32-B 33-C 34-B 35-C 36-A 37-C 38-A 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 324 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 324

1-A 2-D 3-A 4-C 5-C 6-A 7-A 8-C 9-D 10-C
11-C 12-D 13-B 14-A 15-B 16-A 17-B 18-B 19-B 20-D
21-A 22-C 23-D 24-B 25-C 26-D 27-B 28-B 29-D 30-C
31-A 32-D 33-C 34-D 35-B 36-A 37-D 38-A 39-C 40-C

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử

Toàn bộ bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội được thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 gồm 24 mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

...................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
48 130.031
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tâm Phạm
  Tâm Phạm web up mã 313 đi ạ
  Thích Phản hồi 10/08/20
  • Đinh Thị Nhàn
   Đinh Thị Nhàn có rồi bạn ạ
   Thích Phản hồi 10/08/20
 • Thàành Còòii
  Thàành Còòii Úp 313 lên đi ad ôi 
  Thích Phản hồi 10/08/20
  • Đinh Thị Nhàn
   Đinh Thị Nhàn Đề Sử 2020 mã 313 có rồi bạn nhé
   Thích Phản hồi 11/08/20
  • Đinh Thị Nhàn
   Đinh Thị Nhàn Đề Sử 2020 mã 313 có rồi bạn nhé
   Thích Phản hồi 11/08/20
 • Thái Vũ
  Thái Vũ 319 sai nhé
  Thích Phản hồi 11/08/20
  • Đinh Thị Nhàn
   Đinh Thị Nhàn sai câu nào thế bạn
   Thích Phản hồi 11/08/20
  • Tóp Xinh
   Tóp Xinh bạn tra lại xem đáp án đúng rồi nhé
   Thích Phản hồi 12/08/20
 • Tóp Xinh
  Tóp Xinh đáp án đúng hết rồi này, tk ad nha
  Thích Phản hồi 12/08/20

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm