Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đề thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải tới bạn đọc cùng tham khảo. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Sử một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12.

Đáp án đang cập nhật mời các bạn quay lại trong giây lát

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 301 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 301

1-B 2-A 3-C 4-A 5-C 6-C 7-D 8-A 9-D 10-C
11-D 12-D 13-A 14-D 15-A 16-D 17-B 18-B 19-D 20-A
21-A 22-D 23-A 24-B 25-D 26-D 27-A 28-B 29-B 30-B
31-D 32-A 33-D 34-B 35-B 36-B 37-D 38-A 39-B 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 302 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 302

1-A 2-C 3-C 4-B 5-A 6-A 7-C 8-B 9-A 10-D
11-A 12-C 13-B 14-B 15-D 16-D 17-B 18-D 19-C 20-C
21-C 22-B 23-B 24-A 25-C 26-B 27-A 28-C 29-C 30-A
31-B 32-B 33-A 34-B 35-B 36-A 37-A 38-B 39-B 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 303 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 303

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 304 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 304

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 305 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 305

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 306 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 306

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 307 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 307

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 308 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 308

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 309 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 309

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 310 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 310

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 311 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 311

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 312 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 312

1-C 2-A 3-C 4-D 5-C 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D
11-B 12-C 13-A 14-C 15-B 16-A 17-C 18-D 19-A 20-A
21-A 22-B 23-A 24-A 25-B 26-B 27-D 28-B 29-A 30-D
31-D 32-B 33-B 34-D 35-B 36-D 37-B 38-A 39-B 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 313 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 313

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 314 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 314

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 315 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 315

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 316 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 316

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 317 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 317

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 318 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 318

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 319 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 319

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 320 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 320

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 321 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 321

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 322 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 322

1-A 2-C 3-C 4-D 5-A 6-C 7-B 8-B 9-D 10-B
11-A 12-A 13-D 14-A 15-D 16-D 17-C 18-B 19-D 20-D
21-D 22-B 23-D 24-D 25-C 26-C 27-C 28-D 29-C 30-B
31-C 32-B 33-A 34-C 35-A 36-B 37-D 38-D 39-A 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 323 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 323

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 324 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 324

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử

Đề thi môn Lịch sử mã đề 312

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đề thi môn Lịch sử mã đề 302

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử đợt 2

...................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
7 11.458
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm