Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Địa lý

Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020 môn Địa

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Địa lý được VnDoc tổng hợp, sưu tầm, cập nhật chi tiết đầy đủ 24 mã đề. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa một cách nhanh và chính xác nhất.

Lưu ý: Đáp án và Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc giờ thi. Vui lòng ấn F5 và gửi đề cho VnDoc để nhận gợi ý đáp án nhé.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12.

Nội dung trọn bộ các môn kì thi THPT sẽ được cập nhật tại đây:

Bộ Đề thi THPT Quốc Gia 2020 chính thức kèm hướng dẫn giải

Sau đây là đáp án đầy đủ 24 mã đề chính thức của BỘ GD&ĐT

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý Bộ GD&ĐT

Đáp án Đề THPT Địa lý

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 301

41. A

42. D

43. A

44. A

45. D

46.C

47. B

48. B

49. C

50. B

51. D

52. B

53. C

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. C

60. B

61. A

62. D

63. D

64. C

65. C

66. D

67. A

68. C

69. B

70. B

71. A

72. A

73. C

74. C

75. B

76. A

77. B

78. A

79. A

80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 302

41. D

42. D

43. D

44. A

45. D

46. C

47. A

48. C

49. D

50. C

51. A

52. D

53. B

54. C

55. D

56. D

57. B

58. C

59. C

60. B

61. B

62. B

63. A

64. C

65. B

66. B

67. D

68. A

69. B

70. D

71. C

72. A

73. D

74. C

75. A

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 303

41. B

42. D

43. A

44. C

45. C

46. C

47. D

48. A

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. A

55. D

56. C

57. C

58. B

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. D

67. A

68. B

69. A

70. C

71. D

72. D

73. D

74. B

75. A

76. C

77. B

78. B

79. C

80. B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 304

41. C

42. C

43. A

44. B

45. A

46. C

47. D

48. B

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. B

55. C

56. C

57. D

58. B

59. D

60. D

61. C

62. A

63. C

64. B

65. D

66. B

67. C

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. D

76. A

77. D

78. B

79. A

80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 305

41. C

42. A

43. B

44. C

45. B

46. A

47. D

48. D

49. B

50. D

51. A

52. D

53. A

54. C

55. D

56. A

57. D

58. D

59. A

60. D

61. A

62. D

63. C

64. B

65. B

66. B

67. D

68. A

69. B

70. D

71. A

72. B

73. D

74. A

75. B

76. B

77. B

78. B

79. A

80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 306

41. D

42. D

43. C

44. A

45. A

46. B

47. D

48. A

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. D

55. C

56. C

57. A

58. C

59. C

60. C

61. A

62. C

63. A

64. D

65. A

66. D

67. C

68. A

69. D

70. D

71. C

72. D

73. A

74. C

75. A

76. C

77. D

78. C

79. D

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 307

41. B

42. D

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. B

49. C

50. B

51. B

52. A

53. D

54. A

55. B

56. C

57. C

58. B

59. A

60. D

61. D

62. C

63. A

64. C

65. C

66. C

67. A

68. A

69. D

70. A

71. B

72. C

73. D

74. D

75. C

76. A

77. D

78. C

79. C

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 308

41. D

42. B

43. C

44. D

45. C

46. B

47. A

48. C

49. D

50. D

51. B

52. D

53. A

54. A

55. B

56. C

57. C

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. D

64. C

65. C

66. D

67. B

68. A

69. B

70. C

71. A

72. A

73. B

74. B

75. A

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 309

41. A

42. A

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. C

49. B

50. A

51. B

52. D

53. B

54. C

55. B

56. C

57. A

58. C

59. B

60. D

61. A

62. C

63. D

64. D

65. D

66. B

67. A

68. A

69. A

70. C

71. C

72. B

73. A

74. C

75. B

76. C

77. A

78. C

79. B

80. B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 310

41. A

42. B

43. C

44. B

45. D

46. C

47. B

48. B

49. A

50. A

51. A

52. D

53. C

54. B

55. B

56. D

57. C

58. D

59. A

60. A

61. A

62. B

63. B

64. C

65. D

66. A

67. A

68. A

69. C

70. D

71. B

72. B

73. C

74. D

75. D

76. B

77. B

78. D

79. C

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 311

41. D

42. D

43. A

44. C

45. A

46. B

47. B

48. D

49. B

50. B

51. B

52. D

53. B

54. B

55. A

56. C

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. C

63. C

64. B

65. A

66. D

67. C

68. D

69. D

70. C

71. C

72. A

73. B

74. A

75. A

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 312

41. A

42. B

43. D

44. D

45. D

46. A

47. A

48. A

49. B

50. A

51. C

52. B

53. B

54. C

55. D

56. C

57. B

58. B

59. B

60. D

61. B

62. C

63. C

64. C

65. D

66. D

67. C

68. B

69. C

70. B

71. D

72. D

73. C

74. B

75. D

76. D

77. C

78. B

79. C

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 313

41. D

42. C

43. D

44. A

45. C

46. D

47. D

48. C

49. D

50. D

51. A

52. B

53. C

54. D

55. C

56. B

57. D

58. C

59. C

60. B

61. A

62. A

63. B

64. B

65. A

66. C

67. D

68. C

69. A

70. D

71. B

72. A

73. B

74. A

75. A

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 314

41. B

42. D

43. C

44. B

45. C

46. C

47. A

48. A

49. D

50. C

51. D

52. D

53. B

54. A

55. D

56. D

57. D

58. A

59. D

60. B

61. A

62. D

63. C

64. B

65. A

66. C

67. C

68. A

69. B

70. A

71. C

72. A

73. A

74. C

75. B

76. A

77. D

78. A

79. A

80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 315

41. D

42. C

43. C

44. C

45. D

46. A

47. C

48. B

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. B

55. C

56. A

57. D

58. D

59. A

60. A

61. D

62. B

63. A

64. A

65. C

66. D

67. D

68. C

69. B

70. A

71. A

72. B

73. C

74. B

75. D

76. C

77. C

78. D

79. A

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 316

41. C

42. D

43. C

44. D

45. B

46. A

47. D

48. D

49. A

50. B

51. D

52. B

53. B

54. A

55. A

56. A

57. C

58. A

59. D

60. C

61. A

62. A

63. A

64. D

65. C

66. B

67. B

68. B

69. A

70. B

71. B

72. D

73. D

74. B

75. D

76. A

77. A

78. A

79. B

80. B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 317

41. A

42. D

43. C

44. D

45. D

46. D

47. B

48. C

49. D

50. C

51. B

52. A

53. C

54. B

55. B

56. B

57. A

58. A

59. B

60. C

61. B

62. B

63. A

64. A

65. B

66. A

67. C

68. B

69. A

70. B

71. C

72. C

73. C

74. B

75. C

76. A

77. B

78. C

79. A

80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 318

41. C

42. C

43. B

44. D

45. B

46. A

47. A

48. A

49. B

50. A

51. C

52. D

53. D

54. A

55. C

56. C

57. A

58. A

59. A

60. B

61. A

62. B

63. A

64. B

65. D

66. C

67. B

68. A

69. C

70. B

71. D

72. D

73. B

74. D

75. B

76. C

77. B

78. C

79. D

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 319

41. B

42. A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. A

48. D

49. A

50. C

51. B

52. D

53. D

54. D

55. A

56. C

57. D

58. D

59. A

60. C

61. A

62. B

63. C

64. C

65. B

66. C

67. C

68. C

69. D

70. A

71. D

72. C

73. B

74. C

75. C

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 320

41. D

42. D

43. C

44. A

45. B

46. D

47. D

48. D

49. B

50. B

51. A

52. A

53. C

54. A

55. B

56. B

57. B

58. A

59. C

60. B

61. D

62. C

63. C

64. A

65. B

66. D

67. A

68. C

69. B

70. B

71. B

72. C

73. D

74. C

75. C

76. C

77. C

78. D

79. B

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 321

41. D

42. B

43. A

44. B

45. C

46. B

47. B

48. A

49. D

50. C

51. A

52. C

53. C

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. D

61. D

62. A

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. D

73. C

74. D

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 322

41. B

42. A

43. C

44. D

45. D

46. B

47. D

48. A

49. A

50. B

51. B

52. C

53. D

54. A

55. A

56. C

57. A

58. A

59. C

60. D

61. C

62. D

63. D

64. C

65. A

66. A

67. D

68. C

69. A

70. A

71. C

72. C

73. A

74. A

75. D

76. B

77. D

78. A

79. D

80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 323

41. D

42. A

43. D

44. A

45. B

46. A

47. B

48. D

49. B

50.A

51. D

52. C

53. C

54. D

55. C

56. D

57. D

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. B

64. D

65. B

66. B

67.D

68.C

69. C

70. C

71. B

72. D

73. C

74. C

75. C

76. D

77. B

78. B

79. D

80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 324

41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa

Đề thi Địa THPT

Đề thi Địa THPT

Đề thi Địa THPT

Đề thi Địa THPT

>> Tham khảo: Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sử

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Địa lý, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
14 12.734
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

Xem thêm