Chuột Chít Toán học lớp 6

Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9 là gì

Tìm dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9

6
6 Câu trả lời
 • Bờm
  Bờm

  - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

  - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.  0 Trả lời 10:46 22/09
  • Bon
   Bon

   - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

   - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

   0 Trả lời 10:47 22/09
   • Bơ

    1. Dấu hiệu chia hết cho 9

    Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9 và chỉ những số đó chia hết cho 9.

    Ví dụ:

    a) Số 1 944 chia hết cho 9 vì có tổng các chữ số là 1 + 9 + 4 + 4 = 18 chia hết cho 9.

    b) Số 7 325 không chia hết cho 9 vì có tổng các chữ số là 7 + 3 + 2 + 5 = 17 không chia hết cho 9.

    2. Dấu hiệu chia hết cho 3

    Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 và chỉ những số đó chia hết cho 3.

    Ví dụ:

    a) Số 90 156 chia hết cho 3 vì có tổng các chữ số là 9 + 0 + 1 + 5 + 6 = 21 chia hết cho 3.

    b) Số 6 116 không chia hết cho 3 vì có tổng các chữ số là 6 + 1 + 1 + 6 = 14 không chia hết cho 3.

    0 Trả lời 10:48 22/09
    • Store Viettel
     Store Viettel

     Đúng rồi

     0 Trả lời 20:35 27/09
     • Phan Phước Tuấn 8/4
      Phan Phước Tuấn 8/4

      dấu hiệu chia cho 3 là các chữ số có tổng chia hết 3 , ví dụ : 57.84.6......

      dấu hiệu chia cho 9 là các chữ số có tổng chia hết 9 , ví dụ : 81,54,153,....

      0 Trả lời 21:33 12/10
      • Đặng Anh Khoa
       Đặng Anh Khoa

       Đấu hiệu chia 2:24680

       0 Trả lời 17:22 15/10

       Toán học

       Xem thêm