Đề cương ôn luyện học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7

1 779
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÔN HSG TIẾNG ANH LỚP 7
Năm học 2018 - 2019
Buổi
Nội dung
Pronunciation /ed/
1
-ed and –ing adjectives
Conenectors
Stress on two- syllable words
2
Parts of speech
Practice
Wh-questions
3
Adverbial phrases
Practice
Future continous tenses
4
Future simple passive
Practice
Stress on three- syllable words
5
Stress on two- syllable words (Review)
Practice
Will for prediction
6
Possessive pronouns
Practice
Comparisons of quantifiers
7
Review of stress
Practice
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tag question
8
Review of pronunciation
Practice
Practice
9
Practice
Practice
Practice
10
Practice
Practice
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lesson 1 REVISION
A. Aims:
- Teach Ss understand more about : -ed and –ing adjectives
Some connectors: Although, despite, in spite of…..
Ed pronounciation
- Help sts know more about films
B. Methods:
- Teach the vocab of UNIT 8.
- Do the exercises to practice further.
C. materials:
- Textbook E7, Workbook E7, Reference book E7, Pictures, Extra board, Tape.
D. PROCEDUREs:
I. Vocabulary:
II. Theory:
Period 46: Cách phát âm /ed/:
+) /id/ với những động từ tận cùng = t,d
+) /t/ với những đt tận cùng = các phụ âm thanh: /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/ /tʃ/
+) /d/ với những đt tận cùng = các phụ âm hữu thanh: /b/,/g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /l/,/r/, /ɳ/,
/Ʒ/ /dƷ/ , ….
EX 1: Chọn từ cách phát âm khác
1. A. arrived B. Watched C. packed D. typed
2. A. married B. called C. changed D. rented
3. A. started B. worked C. waited D. landed
4. A. needed B. liked C. washed D. hoped
5. A. played B. seemed C. cooked D. begged
Period 47: Động từ V-ing/ V3 làm tính từ:
+) V-ing: được dùng khi danh từ bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về
hành động
Eg: The baby was crying. This woke me up
->The crying baby woke me up

Luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7

Nhằm cung cấp cho các thầy cô giáo và các em học sinh tài liệu luyện thi học sinh giỏi, VnDoc.com xin giới thiêu Đề cương ôn luyện học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7, sẽ là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo lên kế hoạch cụ thể cho việc ôn luyện học sinh giỏi cũng như cho các em học sinh luyện thi. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Ngoài Đề cương ôn luyện học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh 7 khác trên VnDoc.com như: Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến, Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7,.. để học tốt môn tiếng Anh hơn. Chúc các bạn học tốt.

Đánh giá bài viết
1 779
Thi học sinh giỏi lớp 7 Xem thêm