Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020

Hi
n
Bình
Hưng
Kiên
Hoa
Ti
ế
n
Liên
Minh
8
7
7
10
3
7
5
8
6
7
Tần số điểm 7 là:
A. 7 B. 4 C. Hiền, Bình, Kiên, Minh D. Đáp án
khác.
Số trung bình cộng điểm kiểm tra của tổ là:
A. 7 B.
7
10
C. 6, 9 D. 6, 8
Đáp án: B, D.
u 2. Số học sinh nữ ở mỗi lớp của trường THCS được ghi lại trong bảng
sau:
13
11
15
12
13
15
12
15
14
12
15
17
13
13
14
13
11
15
16
16
16
15
16
14
15
15
14
14
15
17
Số lớp của trường THCS này là:
A. 10 B. 28 C. 29 D. 30
Số trung bình cộng là:
(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
A. 14, 2 B. 14, 5 C. 14, 6 D. Đáp án
khác.
Mốt là:
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
Đáp án: D, A, C
u 3. Thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của các học sinh được
ghi lại như sau:
A. TRẮC NGHIỆM
u 1. Điểm kiểm tra Toán của các bạn trong 1 tổ được ghi lại như sau:
ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II LỚP 7
Th
i gian (x)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
T
n s
(n)
2
4
5
6
8
9
6
3
1
2
Mốt của dấu hiệu là:
A. 10 B. 9 C. 15 D. 17
Đáp án: A
u 4. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức
2 2
3x y
A.
2
3xy
B.
2 3
2x y
C.
2
xy
D.
2
3x y
Đáp án: C
u 5. Thu gọn đơn thức
2 2
4 7
t zx.5tz . z
7 2
(t, x, z là biến), ta được đơn thức:
A.
4 3
10t z x
B.
3 4
10t z x
C.
3 4
10t z z
D.
3 4 2
10t z x
Đáp án: B
u 6. Bậc của đơn thức
2 3
10x y
là:
A. 10 B. 5 C. 6 D. 8
Đáp án: B
u 7. Hiệu của hai đơn thức
2
5x y
2
4x y
là:
A.
2
9x y
B.
2
9x y
C.
2
x y
D.
2
x y
Đáp án: B
u 8. Cộng trừ các đơn thức
6 12 6 12 6 12 6 12
2x y 4x y 3x y x y
  thu được
kết quả là:
A. 0 B.
6 12
x y
C.
6 12
2x y
D.
2x y
Đáp án: A
u 9. Giá trị của biểu thức
5 4 3 2
A 3x 3x 5x x 5x 2
tại
x 1
là:
A. 0 B. – 10 C. – 16 D. Đáp án
khác
Đáp án: D
u 10. Giá trị của biểu thức
3 3 3
3
Q 2xy 0,25xy y x
4
tại
x 2,
y 1
là:
A. 5 B. 5, 5 C. – 5 D. – 5, 5
Đáp án: C
u 11. Một thửa ruộng có chiều rộng bằng
4
7
chiều dài. Gọi chiều dài là x.
Biểu thức nào sau đây cho biết chu vi của thửa ruộng?
A.
4
x x
7
B.
4
2x x
7
C.
4
2 x x
7
D.
4
4 x x
7
Đáp án: C
u 12. Cho tam giác ABC có
o
A 50
o
B 70 .
Câu nào sau đây đúng:
A. AC < BC B. AB > BC C. BC > AB D. AC < AB
Đáp án: B
u 13. Cho
ABC
cân tại A, vẽ
BH AC
H AC ,
biết
o
A 50 .
Tính
HBC?
A.
15
o
B.
20
o
C.
25
o
D.
30
o
Đáp án: C
u 14. Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng 2cm. Cạnh huyền
bằng 1, 5 lần cạnh góc vuông đó. Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:
A.
2 5
B.
5
C.
3 5
D. Kết qu
khác
Đáp án: B
u 15. Cho
ABC
cân. Biết AB = AC = 10cm, BC = 12cm. M là trung điểm
BC. Độ dài AM là:
A. 22cm B. 4cm C. 8cm D. 6cm

Đề cương ôn thi thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

Mời các bạn tham khảo Đề cương ôn thi thi giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Tài liệu bao gồm các dạng bài tập Đại số 7 chương 3 và Hình học 7 chương 2 có đáp án được học trong nửa đầu kì 2 Toán 7. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Để chuẩn bị tài liệu ôn thi giữa kì 2 cho các em học sinh, VnDoc giới thiệu bộ Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 các môn để các em có thể xây dựng cho mình kế hoạch học tập khoa học, hiệu quả, đúng trọng tâm kiến thức được học đối với từng môn học để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
19 3.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm