Đề cương Tiếng Anh trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Đề cương Tiếng Anh trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng là tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên bắt đầu học Tiếng Anh tại trường ĐH Thể dục Thể Thao Đà Nẵng. Đề cương đưa ra: mục tiêu, thời gian và nội dung cơ bản cần nắm được qua 16 bài học của chương trình.

Đề cương Tiếng Anh trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Đề cương Tiếng Anh trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

1. Số đơn vị học trình: 10 (150 tiết).

2. Trình độ: Sinh viên học học kỳ 2 năm thứ nhất trở đi.

3. Phân bố thời gian:

  • Lên lớp: 118 tiết
  • Ôn tập, tự học (có hướng dẫn): 32 tiết

4. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên đã hoàn thành chương trình 7 năm của giáo dục phổ thông hoặc đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức do nhà trường tổ chức.

5. Mục tiêu của môn học:

Ngoại ngữ là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành GDTC. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp cơ bản của một ngoại ngữ thông dụng (tiếng Anh). Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng những kiến thức ngoại ngữ đã học để giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác sau này.

6. Mô tả vắn tắt nội dung:

  • Trang bị khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với những cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất.
  • Giới thiệu một số kiến thức về văn hoá giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng vào thực tế.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

  • Dự lớp: Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
  • Bài tập, tự học: Có

8. Tài liệu học tập:

8.1. New Interchange (Student’s book 1), Jack C.Richards và cộng sự, NXB Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

8.2. New Interchange (Workbook 1), Jack C.Richards và cộng sự. NXB Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

8.3. Băng ghi âm: New Interchange- Student’s Audio cassettes 1A&1B.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận, bài tập. Thi giữa học kỳ. Thi cuối học kỳ.

Đánh giá bài viết
1 232
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cao đẳng - Đại học Xem thêm