Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 4 năm học 2010 - 2011 trường Tiểu học Kim Ngọc, Vĩnh Phúc

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 4

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 4 năm học 2010 - 2011 trường Tiểu học Kim Ngọc, Vĩnh Phúc là đề kiểm tra định kì theo tháng nhằm giúp các thầy cô đánh giá chất lượng học tập của học sinh, nhằm có phương pháp dạy học thích hợp. Các em có thể tự luyện tập nhằm ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Điền Lộc, Thừa Thiên Huế

Bài tập làm văn lớp 4: Viết thư cho bạn kể về học tập

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 4 môn Toán

Phòng GD&ĐT Yên Lạc

Tr­ường TH Kim Ngọc

Đề khảo sát chất lượng tháng 9

Môn: Toán lớp 4

Năm học 2010 - 2011

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1 (2 điểm)

a) Viết các số sau:

- Ba triệu, bảy nghìn và 5 đơn vị

- Hai mươi bảy triệu tám trăm sáu lăm nghìn

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

2987; 2978; 2898; 2897; 2869

Bài 2 (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

3kg 54g = ...g 400 năm = ... thế kỉ

4050g = ...kg 6 giờ 7 phút =... phút

Bài 3 (2 điểm) Tính.

89876 +25364 246 : 3 x 2

54679 – 13768 987 – 100 + 87

Bài 4 (2 điểm) Khi làm một bài tập, Hùng làm hết 1/6 giờ, Hoan làm hết 1/5 giờ. Hỏi ai làm xong trước và xong trước mấy phút?

Bài 5 (3 điểm) Nhân dịp đầu năm, ba tổ trồng cây. Tổ 1 trồng được 36 cây, tổ 2 trồng được 48 cây. Tổ 3 trồng được 42 cây.

a) Hỏi trung bình mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

b) Để trung bình mỗi tổ trồng được 45 cây thì tổ 1 phải trồng thêm bao nhiêu cây nữa?

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 4 môn Tiếng Việt

Phòng GD&ĐT Yên Lạc

Tr­ường TH Kim Ngọc

Đề khảo sát chất lượng tháng 9

Môn: Tiếng Việt lớp 4

Năm học 2010 - 2011

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1 (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống l hay n?

Béo ...ẳn, ...ở ...ang, chắc ...ịch, ...oà xoà, ...ông ...ổi, nhào ...ộn, ...ông cạn, xoong ...ồi.

Bài 2 (1,5 điểm) Xếp các từ sau vào hai nhóm ở dưới: nhân tài, nhân hậu, nhân dân, nhân từ, nhân ái, nhân loại, nhân đức, công nhân.

a) Tiếng nhân có nghĩa là "lòng thương người"?

b) Tiếng nhân có nghĩa là "người"?

Bài 3 (1,5 điểm)

Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu: Giếng nước trong veo.

Bài 4 (2 điểm)

a) Dùng dấu gạch chéo (/) để phân cách các từ trong câu sau:

Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt.

b) Xếp các từ trên thành ba nhóm từ đơn, từ ghép và từ láy.

Bài 5 (3,5 điểm) Viết thư gửi một bạn cũ lớp em đã theo gia đình chuyển đến nơi khác ở để thăm hỏi, kể cho bạn nghe tình hình lớp em hiện nay.

Đánh giá bài viết
2 4.467
Tiếng Việt lớp 4 Xem thêm