Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Điền Lộc, Thừa Thiên Huế

Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Điền Lộc, Thừa Thiên Huế là đề kiểm tra định kì theo tháng lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý. Các thầy cô có thể tham khảo nhằm có định hướng ra đề kiểm tra, đề ôn tập cho học sinh. Các em có thể luyện đề nhằm ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Mỹ Hưng

Họ và tên học sinh: ………………

Lớp 4……..

Trường TH Điền Lộc

KIỂM TRA THÁNG

Năm học: 2015 -2016

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 4

Ngày kiểm tra: ……/…../2015

Điểm:

GK (ký):

A. LỊCH SỬ (5 điểm)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất (từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1 (0,5 điểm): Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã làm gì để quản lí đất nước?

A. Tổ chức quản lí đất đai rất chặt chẽ.

B. Cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức.

C. Bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 2 (0,5 điểm): Cuộc khẩn hoang Đàng Trong có tác dụng thế nào đối với việc phát triển đất nước?

A. Ruộng đất được khai phá.

B. Xóm làng được hình thành.

C. Tình đoàn kết giữa các dân tộc trên đất nước ta ngày càng bền chặt.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 3 (1 điểm): Hãy điền những sự kiện lịch sử đúng với các mốc thời gian dưới đây:

a) Năm 1527: .............................................................................................

b) Năm 1553: .............................................................................................

c) Năm 1592: .............................................................................................

d) Năm 1428: .............................................................................................

II. Phần tự luận: (3 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã làm gì để quản lí đất nước?

Câu 5 (1 điểm): Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

Câu 6 (1 điểm): Cuộc xung đột của các tập đoàn phong kiến đã gây ra lại hậu quả gì?

B. ĐỊA LÍ (5 điểm)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy khoanh vào trước ý của câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1 (0,5 điểm): Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp là do:

A. Núi ăn sát ra tận biển. B. Biển ăn sâu vào đất liền.

C. Có các cồn cát cửa sông. D. Đồng bằng có nhiều đầm phá.

Câu 2 (0,5 điểm): Biển của nước ta nằm ở:

A. Phía đông của đất liền. B. Phía tây của đất liền.

C. Phía nam của đất liền. D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 3 (1 điểm): Điền vào chỗ chấm (...) để có được khái niệm đúng:

a) Đảo là: ............................................................................................

b) Quần đảo là: .....................................................................................

II. Phần tự luận (3 điểm):

Câu 6: Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa của các sông nào bồi đắp nên?

Câu 7: Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung?

Câu 8: Em hãy cho biết vai trò của biển nước ta?

Đánh giá bài viết
13 3.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 4 Xem thêm