Đề kiểm tra thử cuối học kì 2 môn Khoa - Sử - Địa lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử, Địa, Khoa học

Thư viện đề thi lớp 4 xin giới thiệu Đề kiểm tra thử cuối học kì 2 môn Khoa - Sử - Địa lớp 4 là tổng hợp 3 đề thi học kì 2 môn Khoa học - Lịch sử - Địa lý lớp 4 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới. Ngoài ra cuối tài liệu còn bổ sung thêm đề thi học 2 môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề đọc thành tiếng. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 học kì 2 năm 2015 - 2016

Tên..................................................
Lớp: 4..........

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Lớp 4 * MÔN: KHOA HỌC

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh vào chữ trước câu trả lời em cho là đúng nhất.

Câu 1: Trong các nguồn gây ô nhiểm không khí dưới đây, nguồn gây ô nhiểm không khí nào không phải do con người gây ra?

A Khói bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông. B Núi lửa.

C Khói, khí độc từ các nhà máy. D Tất cả các ý trên.

Câu 2: Phát biểu nào không đúng về vai trò của ánh sáng Mặt Trời?

A. Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng Mặt Trời.

B. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, con người và động vật khỏe mạnh.

C. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật.

D. Không có ánh sáng thực vật sẽ mau tàn lụi.

Câu 3: Vật dẫn nhiệt tốt gồm những vật nào?

A. Đồng, nhôm, chì, cao su. C. Nhôm, đồng, sắt, chì.

B. Nhôm, chì, nhựa, đồng. D. Tất cả ba ý trên.

Câu 4: Để sống và phát triển bình thường, động vật cần:

A. Có đủ nước, ánh sáng và không khí. C. Có đủ nước, ánh sáng và thức ăn.

B. Có đủ không khí, thức ăn. D. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí.

Câu 5: Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, chất vô cơ để tạo thành hữu cơ (như chất bột đường)?

A. Con người B. Thực vật C.Động vật D.Tất cả các sinh vật

Câu 6: Ý kiến nào sau đây là không đúng về thực vật?

A. Trong quá trình quang hợp thực vật lấy vào khí cac-bo-nic thải ra khí ô-xi.

B. Thực vật cần ô-xi để thực hiện quá trình hô hấp

C. Hô hấp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày.

D. Cả 3 ý trên.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1: Điền các từ: giảm bụi, khí thải, xử lí, rừng, cây xanh vào chỗ chấm. (2,5đ)

Chúng ta có thể sử dụng một cách chống ô nhiễm không khí như: thu gom và ……….............. phân, rác hợp lí, giảm lượng ………………. độc hại của xe có động cơ và của nhà máy, ……………....... khói đun bếp, bảo vệ ……………… và trồng nhiều ……………………
Câu 2: Nêu những ứng dụng trong trồng trọt về nhu cầu khí Các-bô-níc của thực vật.(2đ)

Câu 3: Có thể làm gì để thực hiện tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt? (2,5đ)


Đề kiểm tra môn Lịch sử - Địa lý 4

Tên: .............................................
Lớp: 4 .....

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Lớp 4 - MÔN : LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

LỊCH SỬ: (5đ)

A. Phần trắc nghiệm : (1,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Ở Chi Lăng nghĩa quân Lam Sơn đã đánh tan quân nào ?

A. Quân Thanh B. Quân Minh C. Quân Nam Hán D. Quân Nguyên

Câu 2: Tháng 1 năm 1789, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc (Thăng Long) để làm gì?

A. Lên ngôi hoàng đế B. Tiêu diệt chúa Trịnh

C.Thống nhất đất nước D. Đại phá quân Thanh

Câu 3: Các trận đánh lớn của quân Tây Sơn trong cuộc đại phá quân Thanh là:

A. Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa. B. Hà Hồi, Đống Đa, Tây Sơn.

C. Tây Sơn, Khương Thượng, Hải Dương. D.Yên Thế, Lạng Giang, Phương Nhãn.

Đánh giá bài viết
341 36.901
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử - Địa Xem thêm