Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì I môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Lại Sơn, Kiên Hải năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì 1 lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì I môn Lịch sử lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường THCS Lại Sơn, Kiên Hải là đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo và luyện tập. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, học tốt môn Lịch sử 8.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

PHÒNG GD&ĐT KIÊN HẢI
TRƯỜNG THCS LẠI SƠN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
TMÔN LỊCH SỬ 8
NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút

Câu 1: (3 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? Chứng minh rằng: cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

Câu 2: (2,5 điểm) Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: "Chủ nghĩa đế quốc thực dân"?

Câu 3: (3,5 điểm) Trình bày những nét chính về quá trình phân chia, xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc? Giải thích tại sao: cùng khủng hoảng như nhau, cùng đứng trước nguy cơ xâm lược như nhau nhưng Trung Quốc thì bị xâm lược còn Nhật Bản lại không bị xâm lược?

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì I môn Lịch sử lớp 8

Câu 1:

* Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XIX:

 • Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền. (0,5đ)
 • Mở đường cho CNTB phát triển. (0,5đ)

* Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:

 • CMTS Pháp đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế phong kiến thối nát, xây dựng một chế độ xã hội mới ở châu Âu với cơ cấu tổ chức mới và các quyền tự do dân chủ. (0,5đ)
 • Đập tan quan hệ ruộng đất phong kiến, giải phóng nông dân khỏi những áp bức phong kiến, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ (0,5đ)
 • Cách mạng đã phát triển từ thấp đến cao theo chiều hướng đi lên mà nền chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao nhất. (0,5đ)
 • Nó hoàn thành đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của một cuộc cách mạng tư sản, lần lượt đánh bại các âm mưu can thiệp vũ trang của liên minh các nước đế quốc, bảo vệ đất nước, cho ra đời bản tuyên ngôn bất hủ về quyền con người, đáp ứng phần nào quyền dân chủ cho dân. (0,5đ)

Câu 2:

* Những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

 • Sau 1870 Anh mất dần vị trí đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp và tụt xuống hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ, Đức) (1,0đ)
 • Đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại, thuộc địa. (0,5đ)
 • Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp, tài chính ra đời, chi phối toàn bộ nền kinh tế. (0,5đ)

* Lê-nin gọi CNĐQ Anh là: "Chủ nghĩa đế quốc thực dân" vì:

 • Anh ưu tiên, đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. (0,25đ)
 • Anh có hệ thống thuộc địa lớn nhất với diện tích 33 triệu km2 gấp 50 lần diện tích nước Anh. (0,25đ)

Câu 3:

*Quá trình phân chia, xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

1840-1842 chiến tranh thuốc phiện của Anh mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc. (0,5đ)

Cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc chia nhau xâu xé Trung Quốc: (0,5đ)

 • Đức chiếm Sơn Đông (0,25đ)
 • Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử (0,25đ)
 • Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây (0,35đ)
 • Nga, Nhật chiếm Đông Bắc. (0,25đ)

*Cùng khủng hoảng như nhau, cùng đứng trước nguy cơ xâm lược như nhau nhưng Trung Quốc thì bị xâm lược còn Nhật Bản lại không bị xâm lược vì:

Trung Quốc:

 • Rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên là mục tiêu mà các nước đế quốc nhòm ngó. (0,5đ)
 • Chế độ phong kiến đang trong tình trạng mục nát, dân tình oán thán. (0,5đ)
 • Trước nguy cơ xâm lược, triều đình Mãn Thanh tỏ ra bất lực, yếu hèn, không gắn kết chặt chẽ với dân chống giặc, không có biện pháp làm cho đất nước giàu mạnh. (0,5đ)

Nhật Bản:

 • Chế độ phong kiến cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và đang bị các nước phương Tây đe dọa. (0,5đ)
 • 1868 Thiên hoàng Minh Trị cải cách mạnh mẽ, toàn diện làm cho Nhật Bản phát triển nhanh chóng trên con đường TBCN, lần lượt đánh thắng Trung Quốc (1894-1895), Nga (1904-1905) nâng cao uy thế của Nhật trên trường quốc tế. (0,5đ)
Đánh giá bài viết
31 20.560
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm