Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh. Đề thi môn Hóa có đáp án đi kèm giúp các bạn tự luyện tập và kiểm tra lại kết quả dễ dàng, hi sẽ vọng giúp các bạn học tốt môn Hóa lớp 8, ôn tập học kì I môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

UBND HUYỆN LONG MỸ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Hóa 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,0 điểm)

Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố.

Câu 2: (2,0 điểm)

Cho công thức hóa học của các chất:

a. Khí metan CH4.

b. Kẽm Clorua ZnCl2.

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Câu 3: (2,0 điểm)

Có những khí sau: NH3; CO2.

a. Khí nào nặng hay nhẹ hơn khí Hidro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần?

b. Khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần?

Câu 4: (2,0 điểm)

Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố có trong những hợp chất sau: Fe2O3 và SO2.

Câu 5: (3,0 điểm)

Cho 2,7g nhôm (Al) tác dụng với axit Clohidric (HCl), tạo ra nhôm Clorua (AlCl3) và khí hidro (H2). Theo PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

a. Tính khối lượng axit Clohidric cần dùng.

b. Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc.

(Biết: C = 12; H = 1; Zn = 65; Cl = 35,5; N = 14; O = 16; Fe = 56; S = 32; Al = 27)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Câu 1: Nêu đúng qui tắc 1,0 điểm.

Câu 2: Dựa vào ý nghĩa CTHH xác định đúng mỗi ý 0,25đ, riêng PTK 0,5 điểm.

Câu 3: Xác định đúng khi so sánh các khí với hidro và không khí 0,5 điểm.

Câu 4: Tính đúng % mỗi nguyên tố 0,5 điểm.

Câu 5:

  • Xác định đúng số mol 0,5 điểm.
  • Xác định hệ số và tính đúng số mol trên phương trình 1,0 điểm.
  • Tính đúng khối lượng HCl 0,75 điểm.
  • Tính đúng thể tích khí H2 ở đktc 0,75 điểm.
Đánh giá bài viết
10 4.348
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 8

    Xem thêm