Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang có đáp án là tài liệu ôn tập môn Lịch sử hay dành cho các bạn học sinh lớp 8, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức Lịch sử hiệu quả. Đề kiểm tra có 4 câu, làm trong thời gian 1 tiết, mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2014 - 2015 huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND HUYỆN LONG MỸ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm)

Vì sao Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của thực dân Phương Tây?

Câu 2: (2 điểm)

Tại sao năm 1917 ở nước Nga lại có hai cuộc cách mạng?

Câu 3: (4 điểm)

Trình bày những sự kiện nổi bật của cách mạng Trung Quốc từ năm 1919 - 1939?

Câu 4: (2 điểm)

Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra những hậu quả gì?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Câu 1: (2 điểm)

Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của thực dân phương Tây vì:

  • Các nước tư bản phát triển cần nguyên liệu và thị trường.
  • Đông Nam Á là một khu vực có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu nên không tránh khỏi bị các nước phương Tây nhòm ngó, xâm lược.

Câu 2: (2 điểm) Năm 1917 ở nước Nga có hai cuộc cách mạng:

  • Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cách mạng dân chủ tư sản.
  • Cuộc cách mạng thứ hai bùng nổ tháng Mười 1917 do Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo thắng lợi, lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền về tay Xô-viết. Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 3: (4 điểm) Những sự kiện nổi bật của cách mạng Trung Quốc (1919 - 1939)

  • Ngày 4/5/1919, phong trào Ngũ tứ bùng nổ mở đầu cao trào chống đế quốc, phong kiến. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. Tháng 7/1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập.
  • Từ 1926 - 1927, Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng hợp tác tiến hành cuộc chiến tranh Bắc phạt đánh đổ các tập đoàn quân phiệt phía Bắc.
  • Từ 1927 - 1937, diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng - Tưởng Giới Thạch và Đảng Cộng sản.
  • Tháng 7/1937, Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, buộc Quốc - Cộng hợp tác kháng chiến chống Nhật.

Câu 4: (2 điểm)

Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai:

  • Chiến tranh thế giới hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và thiệt hại về vật chất khổng lồ (gấp 10 lần CTTG I...)
  • Đó là tội ác của chủ nghĩa phát xít - đế quốc.
Đánh giá bài viết
5 4.780
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm