Đề kiểm tra TNKQ môn Giáo dục công dân lớp 8 Phòng GD-ĐT Việt Trì

Đề kiểm tra TNKQ môn Giáo dục công dân lớp 8

VnDoc.com xin gửi đến các em học sinh một số Đề kiểm tra TNKQ lớp 8 môn Giáo dục công dân giống như bài tập ôn luyện lại các kiến thức đã học giúp các em đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới.

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân

Phòng GD - ĐT
Việt Trì

ĐỀ KIỂM TRA TNKQ - MÔN GDCD- LỚP 8 - TUẦN 1
Người ra đề: Nguyễn Thị Chung - THCS Lý Tự Trọng.
Dương Văn Khiêm - THCS Gia Cẩn

Em hãy chọn phương án đúng nhất và đánh dấu "X" vào phiếu trả lời.

Câu 1: Lẽ phải là gì?

A. Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn.

B. Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.

C. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.

Câu 2: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?

A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực.

C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái.

D. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.

Câu 3: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa:

A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.

B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

D. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Câu 4: Tôn trọng lẽ phải được thể hiện qua:

A. Thái độ. C. Hành động.

B. Lời nói. D. Thái độ, lời nói, hành động.

Câu 5: Tôn trọng lẽ phải trái với:

A. Ủng hộ và làm theo những điều sai trái.

B. Luôn bênh vực những điều đúng đắn.

C. Suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực.

Câu 6: Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối, nếu thấy ý kiến đó đúng, em sẽ:

A. Ủng hộ và bảo vệ ý kiến của bạn ấy.

B. Ủng hộ và làm theo ý kiến của số đông các bạn.

C. Không dám đưa ra ý kiến của mình.

Câu 7 *: Trong giờ kiểm tra nếu biết bạn quay cóp thì em sẽ:

A. Ủng hộ bạn.

B. Thể hiện thái độ không đồng tình.

C. Im lặng.

Câu 8 *: Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ:

A. Bỏ qua khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn.

B. Xa lánh, không chơi với bạn.

C. Chỉ rõ cái sai của bạn để giúp bạn.

D. Rủ các bạn khác cùng xa lánh bạn.

Câu 9**: Tôn trọng lẽ phải:

A. Từng lúc C. Mọi lúc, mọi nơi.

B. Từng nơi D. Tùy người.

Câu 10**: Hành vi nào thể hiện sự tôn trọng lẽ phải:

A. Chỉ làm những việc mình thích.

B. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.

C. Gió chiều nào che chiều đó, cố gắng không làm mất lòng ai.

D. Lắng nghe ý kiến mọi người nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra chân lý.

Đáp án đề kiểm tra TNKQ môn Giáo dục công dân lớp 8

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
C D D D A A B C C D
Đánh giá bài viết
6 7.268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 8 Xem thêm