Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 – 2017. Đề thi được ra theo hình thức 60% trắc nghiệm với 15 câu hỏi và 40% tự luận với 3 câu hỏi, thời gian để các bạn hoàn thiện bài thi là 45 phút

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Mời làm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017 Online

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
TỔ: Toán - Tin
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: GIẢI TÍCH 11
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6,0 điểm

Mỗi câu đúng được 0,4 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

A

C

A

C

A

B

D

A

B

D

B

A

D

C

C

PHẦN TỰ LUẬN: 4,0 điểm

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán giải tích lớp 11

Đánh giá bài viết
1 755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm