Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 gồm 2 mã đề có đáp án. Hi vọng tài liệu này giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa kì II, bài kiểm tra cuối năm lớp 11. Mời các em tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa năm học 2013 - 2014

SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ
THPT PHAN VĂN TRỊ
ĐỀ I
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN TOÁN KHỐI 11 (BAN CƠ BẢN)
Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2: (4.0 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 3: (3.0 điểm) Tìm m để hàm số sau liên tục tại x = 1

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình: x3 - 3x + 1 = 0 có ít nhất 2 nghiệm phân biệt.

SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ
THPT PHAN VĂN TRỊ
ĐỀ II
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN TOÁN KHỐI 11 (BAN CƠ BẢN)
Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2: (4.0 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 3: (3.0 điểm) Tìm m để hàm số sau liên tục tại x = 1

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình: x3 - 3x + 1 = 0 có ít nhất 2 nghiệm phân biệt.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.706
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm