Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 Đại số và Giải tích Chương 1 năm học 2019-2020 trường THPT Tân Lược, Vĩnh Long

1
/
5
- đề 001
SỞ GD ĐT VĨNH LONG
TRƯỜNG THPT TÂN LƯỢC
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN 11 Đại số Giải tích Chương 1
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh:......................................................... Số báo danh:...................
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số:
tany x
A.
\ ,D R k k Z
. B.
\ 2 ,D R k k Z
.
C.
\ ,
2
D R k k Z
.D.
\ 2 ,
2
D R k k Z
.
Câu 2. Hàm số nào sau đây tập xác định
\ ,D R k k Z
?
A.
. B.
tany x
. C.
1
sin 1
y
x
. D.
cosy x
.
Câu 3. Cho phương trình
tan
0 1
sin 1
x
x
. Khẳng định o sau đây đúng?
A. Điều kiện xác định của phương trình (1) là:
x R
.
B. Điều kiện xác định của phương trình (1) là:
sin 1x
.
C. Điều kiện xác định của phương trình (1) là:
sin 1x
.
D. Điều kiện xác định của phương trình (1) là:
.
Câu 4. Cho đồ thị m số
cos2y x
đồ thị:
đề 001
2
/
5
- đề 001
Câu 5. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Trên đoạn
0;
4
hàm số giá trị lớn nhất bằng 1.
B. Trên đoạn
0;
4
hàm số giá trị nhỏ nhất bằng
1
.
C. Trên R, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.
D. Trên R, hàm số giá trị nhỏ nhất bằng
1
.
Câu 6. Hàm số
sin
3
y x
đạt giá trị nhỏ nhất khi
A.
3
x
. B.
0x
. C.
. D.
1x
.
Câu 7. Hàm số nào sau đây hàm số chẵn?
A.
cosy x
. B.
. C.
tany x
. D.
.
Câu 8. Chu của hàm s
tan
2
x
f x
A.
4T
. B.
2
T
. C.
T
. D.
2T
.
Câu 9. Cho hàm số
tany x
đồ thị như hình vẽ
3
/
5
- đề 001
Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên
.
B.
tan 0, 0;
2
x x
 
.
C. Đồ thị hàm s luôn cát trục hoành tại một điểm.
D. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng nên hàm số
tany x
hàm số lẻ.
Câu 10. Cho phương trình
sin x a
. Biết rằng
sin a
k Z
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2 ,x k k Z
. B.
2
,
2
x k
k Z
x k
.
C.
,x k k Z
. D.
2 ,x k k Z
.
Câu 11. Phương trình
cos 1x
họ nghiệm
A.
2 ,
2
x k k Z
. B.
,
2
x k k Z
. C.
2 ,x k k Z
. D.
,x k k Z
.
Câu 12. Giải phương trình
0
2sin 30 1 0
2
x
.
A.
0
0 0
720
,
240 720
x k
k Z
x k
. B.
0
0 0
360
,
240 360
x k
k Z
x k
.
C.
0
0 0
720
,
120 720
x k
k Z
x k
. D.
0
0 0
360
,
120 360
x k
k Z
x k
.
Câu 13. Giải phương trình
cot 0x
A.
2
x k
. B.
x k
. C.
2
2
x k
. D.
2x k
.
Tìm tham số
m
để phương trình
2
sin 2 1x m m
nghiệm.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số và Giải tích 11 chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 Đại số và giải tích Chương 1 năm học 2029-2020 trường THPT Tân Lược, Vĩnh Long gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, giúp các em củng cố và hệ thống kiến thức môn Toán 11.

Đề xoay quanh nôi dung kiến thức Chương 1 Đại số và Giải tích các em đã được học trong chương trình sách giáo khoa Toán 11 nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực của các em. Các em có thể tự ôn bài ở nhà và chuẩn bị cho những kì thi quan trọng. Mời các em tham khảo thêm các đề kiểm tra 45 phút lớp 11 của các môn học khác để quá trình ôn tập đạt kết quả cao.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 Đại số và giải tích Chương 1 năm học 2029-2020 trường THPT Tân Lược, Vĩnh Long. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
1 106
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 11 môn Toán Xem thêm