Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi

Mãđề001‐Trang1/2
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC
KHÁNG
(Đề có 2 trang)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN LỚP 11
:Thi gian làm bài 45 Phút;
Họ
t
ên: ………………………………. Lớp: ………………
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ)
Câu 1: Cho hình chóp .SABCD đáy ABCD hình thoi tâm O và SO vuông góc vi mt phng
()ABCD
. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng
D()ABC
bằng
A.
SAB . B.
SBA . C.
SOB . D.
SBO .
Câu 2: Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai vectơ
A
C

DB

bằng
A.
45
. B. 60
. C. 90
. D. 30
.
Câu 3: Cho hình lập phương ABCD. EFGH. Góc giữa hai vectơ
A
B

EG

bằng
A.
60
. B. 90
. C. 30
. D. 45
.
Câu 4: Cho hình chóp
.SABC có đáy
ABC
là tam giác vuông cân tại B,
A
Ba . Cạnh bên SA
vuông góc với mặt phẳng (ABC)
SA a
. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng
()SAC
bằng
A.
45
. B. 60
. C. 30
. D. 90
.
Câu 5: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cắt nhau
B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng

thì d vuông góc với
mặt phẳng

C. Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng

thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm
trong mặt phẳng

D. Mặt phẳng đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB gọi là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
AB
Câu 6: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh
a . Khi đó .DAC A
 
bằng
A.
2
2
a
B.
2
3
2
a
C.
2
3
2
a
D.
2
2
a
Câu 7: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SC tạo với
mặt phẳng (SAB) một góc
30
. Tính độ dài cạnh SA
A.
3a
. B.
3a . C. 2a . D.
2a
.
Câu 8: Trong không gian cho hình hộp
.''''ABCD A B C D . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A.
'AB AA B A
¢
+=
  
. B.
'AB B C DD AC
¢¢ ¢
++=
  
.
C.
''AB AD AA AC++ =
   
. D. AB AC A B A C
¢¢ ¢¢
+= +
   
.
Câu 9: Xét các mệnh đề sau
1. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước
2. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau
3. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song
song với nhau
001
Mã đề 001
Mãđề001‐Trang2/2
4. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau
S mnh đề đúng là
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 10: Cho t din đu
ABCD cạnh bằng
a
. Gọi
M
trung điểm cạnh CD ,
góc giữa hai
đường thẳng
A
C
B
M
. Chọn khẳng định đúng?
A.
3
cos
4
B.
3
cos
6
C.
3
cos
2
D.
1
cos
3
Câu 11: Trong không gian cho ba đường thẳng
,,abc
. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Nếu
ab
^ca thì ^cb.
B. Nếu
()
a a^
(
)
b a
thì ^ab.
C. Nếu
^ab, cb^
a
cắt c thì
()
,bac^
.
D. Nếu
^ab ^bc thì ^ac.
Câu 12: Cho hình chóp
.S ABC

SA ABC
ABC
vuông tại
B
,
A
H là đường cao của
SAB
.
Khẳng định nào sau đây sai?
A.

B
CSAB
. B. AH SC . C.
AH AC
. D.
SA BC
.
Câu 13: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Ba vectơ a,b,c

đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ đó cùng có giá thuộc một mặt phẳng
B. Nếu có
0ma nb pc

và một trong ba số
, , mnp
khác 0 thì ba vectơ
a,b,c

đồng phẳng
C. Cho ba vectơ a,b,c

trong đó a
b
không cùng phương. Khi đó a,b,c

đồng phẳng khi và chỉ
khi tồn tại duy nhất cặp số
,mn
sao cho
cmanb

D. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng
Câu 14: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt trung điểm của các cạnh AD BC, I trung đim
của đoạn MN. Đẳng thức nào sau đây là sai?
A.
A
BDC ADBC
   
B.
A
BBCCD AD

C.

1
DC
2
MN AB
 
. D.
D0IA IB IC I

.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3Đ)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , SA vuông góc với mp(ABCD) và
SA =
23a
.
a/ Chứng minh BD
(SAC)
b/ Tính góc giữa đường thẳng SC và mp(ABCD)
c/ Gọi H là hình chiếu của điểm A trên cạnh SD. Chứng minh AH
SC
------ HT ------

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi, nội dung tài liệu gồm 14 câu hỏi, phần tự luận gồm 1 bài toán với nhiều câu hỏi, học sinh làm bài trong thời gian 1 tiết học, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 665
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm