Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 15

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý - Đề số 15

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 15 là bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 15

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của lò xo là đúng?

A. Trong hai trường hợp lò xo có chiều dài khác nhau: Trường hợp lò xo dài hơn thì lực đàn hồi mạnh hơn.

B. Độ biến dạng lò co càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

C. Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ.

D. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

Câu 2: Lực nào sau đây là lực đàn hồi?

A. Lực nam châm hút đinh sắt.

B. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

C. Lục hút của Trái đất.

D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

Câu 3: Trọng lượng của một vật 20g là

A. 0,02N. B. 0,2N. C. 20N. D. 200N.

Câu 4: Đơn vị trọng lượng là gì?

A. N B. N.m C. N.m2 D. N/m3

Câu 5: Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; thể tích tích 50dm3. Khối lượng của vật là

A. 390kg. B. 312kg. C. 390000kg. D. 156kg.

Câu 6: Các lực nào sau đây là lực đàn hồi?

A. Lực hút của Trái đất lên các vật.

B. Lực hút của mặt trời lên Trái đất.

C. Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

D. Lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

E. Lực cản của nước tác dụng lên tàu đang chuyển động.

B. TỰ LUẬN

Câu 7: Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của một vật ở vùng xích đạo. Khi đó hai cân cho cùng một quả. Nếu mang cả hai cân này và vật đến Bắc cực thì chỉ số hai cân có còn giống nhau không? Cân nào chỉ đúng?

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Câu 1: Chọn B

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B.

Câu 4: Chọn A.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Trong các lực đã nêu, lực đàn hồi là các lực:

C. Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

D. lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

Câu 7: Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của cùng một vật ở vùng Xích đạo. Khi đó hai cân cho cùng một kết quả. Nếu mang cả hai cân này đến vùng cực Bắc thì số chỉ hai cân sẽ không giống nhau nữa. Cân Rôbecvan chỉ đúng còn lực kế chỉ không đúng.

Mời các em làm tiếp đề số 16: Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 16

Đánh giá bài viết
2 527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm