Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 16

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý - Đề 16

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 16 là bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 16

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực của một quả nặng.

B. Lực hút của Mặt trời lên Trái đất.

C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.

D. Lực kết dính của tờ giấy dán trên bảng.

Câu 2: Nhìn vào hình vẽ hãy cho biết kết luận nào sau đây là đúng?

A. Khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của gỗ.

B. Khối lượng riêng của gỗ lớn hơn khối lượng riêng của sắt.

C. Khối lượng riêng của sắt và khối lượng….. (trong sách chỗ này bị mất chữ)

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 3: Vật có tính chất đàn hồi là vật

A. Không biến dạng khi có lực tác động.

B. Dãn khi lực tác dụng.

C. Có thể trở lại hình dạng cũ khi lực ngừng tác dụng.

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 4: Một vật đặc có khối lượng là 8000g và thể tích là 2dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là?

A. 4N/m3 B. 40N/m3 C. 4000N/m3 D. 1mm3

Câu 5: Một lít bằng giá trị nào dưới đây?

A. 1m3 B. 1dm3 C. 1cm3 D. 1mm3

B. TỰ LUẬN

Câu 6: Viết hệ thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng của cùng một chất? Nêu rõ đại lượng và đơn vị của chúng.

Câu 7: Một nhãn hàng hóa có ghi “Trọng lượng tịnh của hàng hóa là 100g”. Theo em cách ghi này đúng hay sai vì sao?

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Câu 1: Chọn C.

Câu 2: Chọn A.

Câu 3: Chọn C.

Câu 4: Chọn D.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng d = 10D.

Trong đó: + d: Là trọng lượng riêng, đo bằng đơn vị N/m3.

+ D là khối lượng riêng, đo bằng đơn vị kg/m3.

Câu 7: Trả lời: Cách ghi này sai. Vì từ lâu người ta đã quen dùng trọng lượng để chỉ sức nặng của hàng hóa nhưng đơn vị lại là khối lượng. Nếu dùng trọng lượng thì đơn vị đo phải là Niuton (N). Đúng ra phải ghi là “khối lượng tịnh của hàng hóa là 100g”.

Mời các em làm tiếp đề số 17: Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 17

Đánh giá bài viết
1 854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm