Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 1

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)

Môn Lịch Sử lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Thuộc địa được coi là quan trọng và giàu có nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp là

A. ba nước Đông Dương.

B. miền Xích đạo châu Phi.

C. An-giê-ri.

D. Tuy-ni-di.

Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

A. đòi thi hành những cải cách dân chủ.

B. đòi tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị.

C. đấu tranh đòi những quyền lợi kinh tế.

D. đòi được tham gia vào bộ máy nhà nước.

Câu 3. Ở Trung Quốc, phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày nhằm

A. phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

B. chống lại triều đình phong kiến Mãn Thanh.

C. đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản Trung Quốc.

D. chống đế quốc và phong kiến Mãn Thanh.

Câu 4. Biện pháp đấu tranh nào không phù hợp với chủ trương của Đảng Quốc đại và M.Gan-đi?

A. Biểu tình hòa bình.

B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

C. Không nộp thuế, tẩy chay hàng hóa Anh.

D. Bãi công ở các nhà máy, công sở, bãi khóa ở các trường học.

Câu 5. Mục tiêu lớn nhất của cách mạng ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

A. độc lập dân tộc.

B. cải cách dân chủ.

C. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. bình quân địa quyền.

Câu 6. Phong trào nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

A. Phong trào Ngũ tứ.

B. Phong trào Thái bình Thiên quốc.

C. Phong trào Nghĩa hòa đoàn.

D. Phong trào Duy tân Mậu Tuất.

Câu 7. Trong nửa đầu thập niên 30 thế kỉ XX, sự kiện đánh dấu phong trào cách mạng Lào và Campuchia chuyển sang một thời kì mới là

A. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời.

B. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành lập.

C. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia thành lập.

D. Chính quyền Xô viết được thành lập ở Nghệ An, Hà Tĩnh (Việt Nam).

Câu 8. Tư tưởng đấu tranh hòa bình, bất bạo động của M.Gan-đi được các tầng lớp nhân dân Ấn Độ hưởng ứng vì

A. nhân dân Ấn Độ sợ bị tổn thất hi sinh.

B. dễ dàng được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.

C. phù hợp với đặc điểm dân tộc và tôn giáo của Ấn Độ.

D. nhân dân Ấn Độ không có kinh nghiệm đấu tranh vũ trang.

Câu 9. Nét mới trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929 là

A. hình thức đấu tranh phong phú quyết liệt.

B. tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

C. Đảng Cộng sản Ấn Độ lãnh đạo giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị.

D. giai cấp tư sản Ấn Độ thông qua Đảng Quốc đại nắm độc quyền lãnh đạo phong trào.

Câu 10. So với phong trào cách mạng ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, phong trào cách mạng của nhân dân Đông Nam Á từ năm 1918 đến năm 1939 có điểm gì khác biệt?

A. Xuất hiện khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản.

B. Khuynh hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản chiếm ưu thế tuyệt đối.

C. Có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

D. Giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị, trở thành một lực lượng cách mạng độc lập.

Đáp án

1-A 2-B 3-A 4-B 5-A 6-A 7-B 8-C 9-C 10-A

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 114
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Lịch Sử

Xem thêm