Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức môn Sinh học 12.

Để có thể đạt hiệu quả cao trong quá trình ôn tập, các em xem thêm tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 để tiếp cận với nhiều dạng câu hỏi và bài tập hơn. Mời các em tham khảo:

1. Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là:

A. Gắn được các đoạn ADN với các plasmit của vi khuẩn.

B. Gắn được các đoạn ADN với các ARN tương ứng.

C. Sản xuất một loại prôtêin nào đó với số lượng lớn trong một thời gian ngắn.

D. Khả năng cho tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài rất xa nhau trong hệ thống phân loại mà phương pháp lai hữu tính rất khó thực hiện đươc.

2. Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây:

Mục tiêu chọn lọc là loại tính trạng có ….(I)...... thì phải áp dụng phương pháp chọn lọc.… (II)...., chọn lọc cá thể một lần được áp dụng cho các cây nhân giống..….. (III)....... và các cây ….. (IV)..... Dòng tự thụ phấn có kiểu gen là ….. (V)..... và ổn định nên có khi chỉ chọn lọc cá thể…(VI).... là đã có hiệu quả.

a. một lần

e. vô tính

i. đồng nhất

b. nhiều lần

f. hữu tính

k. giao phấn

c. hệ số di truyền thấp

g. cá thể

m. tự thụ phấn

d. hệ số di truyền cao

h. hàng loạt

Tổ hợp đáp án chọn đúng là:

A. Ic, IIh, IIIf, IVm, Vi, VIa.

B. Ic, IIg, IIIe, IVm, Vi, VIa.

C. Id, IIg, IIIf, IVm, Vi, VIa.

D. Id, IIh, IIIe, IVk, Vi, VIa.

3. Cơ chế tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến nhân tạo là:

A. Kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

B. Kích thích nhưng không ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

C. Ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

D. Kích thích và ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

4. Hoá chất 5 - Brôm uraxin có khả năng gây ra loại đột biến:

A. Thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.

B. Thêm một cặp A - T.

C. Mất đi cặp A - T.

D. Thay thế cặp G - X bằng cặp A - T.

5. Đối với thỏ, người ta có thể sử dụng phương pháp gây đột biến là:

A. Cho hoá chất NMU tác dụng lên tinh hoàn hoặc buồng trứng.

B. Xông hoá chất NMU qua đường hô hấp.

C. Tiêm dung dịch hoá chất NMU vào bắp đùi.

D. Cho thỏ tắm trong dung dịch hoá chất NMU.

6. Lai xa là hình thức:

A. Lai khác giống. B. Lai khác loài. C. Lai khác thứ. D. Lai khác dòng.

7. Kĩ thuật di truyền là kĩ thuật:

A. Thao tác trên vật liệu di truyền dựa trên hiểu biết về cấu trúc hóa học của axit nuclêic và di truyền vi sinh vật.

B. Thao tác trên NST dựa trên hiểu biết về cấu trúc NST

C. Thao tác trên gen dựa trên hiểu biết về axit nuclêic và di truyền vi sinh vật.

D. Thao tác trên NST dựa trên hiểu biết về axit nuclêic và di truyền vi sinh vật.

8. Người ta thường dùng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận, vì:

A. Vi khuẩn E. coli sinh sản nhanh.

B. Vi khuẩn E. coli không gây hại cho sinh vật.

C. Vi khuẩn E. coli dễ nuôi cấy.

D. Vi khuẩn E.coli có nhiều trong môi trường.

9. Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao:

A. Khối lượng trứng gà.

B. Không có phương án đúng.

C. Sản lượng trứng gà.

D. Sản lượng sữa bò.

10. Nhiệm vụ của ngành chọn giống là:

A. Cải tiến những giống hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

B. Chọn lọc các cá thể có những biến dị tốt.

C. Cải tiến những giống hiện có, tạo ra những giống mới nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống.

D. Tạo ra những giống mới nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

D

A

A

B

A

A

A

C

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Ứng dụng di truyền học có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập hiệu quả. Mời các em tham khảo them các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
1 82
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm