Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Di truyền học Người

Kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Di truyền học Người gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản có đáp án là tài liệu tham khảo giúp các em học tốt môn Sinh học 12.

Để quá trình ôn tập đạt hiệu quả cao, các em có thể tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 hoặc Giải bài tập Sinh học 12 để tiếp cận với nhiều dạng bài tập hơn. Mời các em tham khảo:

1. Trong nghiên cứu di truyền người phương pháp di truyền tế bào là phương pháp

A. Phân tích tế bào hoặc bộ nhiễm sắc thể của người để đánh giá số lượng và cấu trúc của các nhiễm sắc thể

B. Nghiên cứu trẻ đồng sinh được sinh ra từ cùng một trứng hay khác trứng

C. Tìm hiểu cơ chế hoạt động của một gen qua quá trình sao mã và tổng hợp prôtêin do gen đó quy định

D. Sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc của gen

2. Có 2 bệnh di truyền liên kết với giới tính là bệnh mù màu và bệnh thiếu hụt enzim nhất định trong hồng cầu được ghi lại trên phả hệ dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Di truyền học Người câu 2

Những người nào là sản phẩm của trao đổi chéo ?

A. Người số 8 và 9.

B. Người số 5.

C. Người số 7 và 9.

D. Người số 7 và 8.

3. Nếu cặp sinh đôi có cùng giới tính và cùng không mắc bệnh thì cách để nhận biết họ là sinh đôi cùng trứng hay khác trứng là:

A. Phải dùng phương pháp nghiên cứu tế bào.

B. Dùng phương pháp di truyền phân tử.

C. Phải dùng phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh kết hợp nghiên cứu cùng một lúc một số tính trạng khác nữa.

D. Phải dùng phương pháp phả hệ.

4. Phương pháp nào dưới đây cho phép phân tích ADN đặc trưng của từng cá thể, từng dòng họ để theo dõi sự có mặt của một tính trạng hoặc một bệnh nào đó:

A. Phương pháp di truyền tế bào

B. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh

C. Phương pháp phả hệ

D. Phương pháp di truyền phân tử

5. Để phát hiện bệnh Đao ở người, người ta áp dụng phương pháp nghiên cứu:

A. Phương pháp nghiên cứu tế bào.

B. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.

C. Phương pháp nghiên cứu phả hệ.

D. Phương pháp nghiên cứu phả hệ và nghiên cứu tế bào

6. Đồng sinh cùng trứng là trường hợp nào sau đây:

A. Tế bào trứng gồm nhiều nhân, tất cả các nhân đều được kết hợp với nhiều nhân của nhiều tinh trùng để tạo thành nhiều hợp tử, mỗi hợp tử này phát triển thành một cơ thể.

B. Nhiều trứng cùng chín, cùng rụng một lúc, được các tinh trùng khác nhau thụ tinh vào cùng một thời điểm để tạo thành nhiều hợp tử, mỗi hợp tử này phát triển thành một cơ thể mới.

C. Một trứng chín được nhiều tinh trùng thụ tinh cùng một lúc tạo thành hợp tử đa nhân, mỗi nhân được phân chia vào một tế bào, mỗi tế bào phát triển thành một cơ thể

D. Một trứng được thụ tinh, qua những lần phân bào đầu tiên hợp tử tách thành 2 hoặc nhiều tế bào riêng rẽ, mỗi tế bào này phát triển thành một cơ thể.

7. Bệnh bạch tạng ở người là do:

A. Đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể thường.

B. Đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường.

C. Đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính.

D. Đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể giới tính.

8. Hiệu quả của phương pháp nghiên cứu phả hệ là:

A. Phát hiện nhiều dị tật và các bệnh di truyền bẩm sinh liên quan đến các đột biến NST

B. Tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định.

C. Cho biết tính trạng nào đó là trội hay lặn, do một hay nhiều gen quy định, có di truyền liên kết với giới tính hay không?

D. Tính trạng nào đó chịu ảnh hưởng của kiểu gen hay của môi trường là chủ yếu.

9. Để đánh giá được số lượng và cấu trúc của bộ nhiễm sắc thể người trong phương pháp di truyền tế bào, các tế bào máu nuôi cấy phải

A. Tách riêng các bạch cầu để nuôi cấy

B. Xử lí cônxixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kì giữa để dễ đánh giá

C. Kích thích cho các bạch cầu phân chia nguyên phân

D. Kích thích cho các bạch cầu phân chia nguyên phân và xử lí cônxixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kì giữa để dễ đánh giá

10. Bệnh máu khó đông do gen lặn a trên NST X qui định, A máu đông bình thường. NST Y không mang gen tương ứng. Trong 1 gia đình, bố mẹ bình thường sinh con trai đầu lòng bị bệnh. Xác suất bắt gặp đứa con trai thứ 2 bị bệnh là:

A. 25% B. 6,25% C. 12,5% D. 0%

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12: Di truyền học Người

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

C

D

A

D

B

C

D

D

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Di truyền học Người có đáp án. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập kiến thức thật tốt. Mời các e tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt.

Đánh giá bài viết
1 2.504
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm