Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 7

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 7

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 7 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 7 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Sinh học 12

Thời gian: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Số lượng cá thể của một quần thể trên một đơn vị thể tích hay diện tích được gọi là:

A. kích thước của quần thể

B. kiểu phân bố của quần thể

C. mật độ của quần thể

D. cấu trúc của quần thể

Câu 2: Giữa các sinh vật cùng loài có hai mối quan hệ nào sau đây?

A. Hỗ trợ và cạnh tranh

B. Quần tụ và hỗ trợ

C. Cạnh tranh và ức chế

D. Hỗ trợ và đối kháng

Câu 3: Mối quan hệ giữa cá ép và cá lớn sống ở biển là quan hệ gì?

A. Cộng sinh

B. Hợp tác

C. Ức chế cảm nhiễm

D. Hội sinh

Câu 4: Trong kỉ Pecmơ quyết khổng lồ bị tiêu diệt vì:

A. Bị cây hạt trần cạnh tranh

B. Sự phát triển nhanh chóng bò sát ăn cỏ

C. Biến động địa chất, khí hậu khô và lạnh hơn, một số vùng khô rõ rệt

D. Sự xuất hiện của bò sát răng thú

Câu 5: Các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là

A. cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng.

B. sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng

C. cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố các thể, sức sinh sản, sự tử vong.

D. độ nhiều, sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng.

Câu 6: Những con voi trong vườn bách thú là

A. quần thể.

B. tập hợp cá thể voi.

C. quần xã.

D. hệ sinh thái.

Câu 7: Khi loài ưu thế "tự đào huyệt chôn mình" thì loài nào sau đây chiếm vị trí của loài ưu thế?

A. Loài đặc trưng

B. Loài thứ yếu

C. Loài chủ chốt

D. Loài đặc hữu

Câu 8: Kích thước của quần thể sinh vật là

A. số lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

B. số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.

C. số lượng các cá thể (hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

D. số lượng cá thể nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

B. Phần tự luận (6 điểm)

Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

C

A

D

C

A

B

B

C

B. Phần tự luận (6 điểm)

- Mức độ sinh sản là số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian. (1,5 điểm)

- Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết đi trong một đơn vị thời gian. (1,5 điểm)

- Mức độ xuất cư là số lượng cá thể rời bỏ quần thể đến sống ở quần thể lân cận hoặc đến nơi sống mới trong một đơn vị thời gian. (1,5 điểm)

- Mức độ nhập cư là số lượng cá thể nằm ngoài quần thể chuyển đến sống trong quần thể trong một đơn vị thời gian. (1,5 điểm)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 7, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 26
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm