Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Sinh thái học

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Sinh thái học có kèm theo đáp án gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm là tài liệu tham khảo giúp các em ôn luyện và nắm vững kiến thức môn Sinh học 12.

Đề chủ yếu xoay quanh nội dung kiến thức cơ bản các em đã được học. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 để làm quen với nhiều dạng bài tập hơn. Mời các em tham khảo:

1. Nguyên nhân hình thành nhịp sinh học ngày đêm là do

A. Do yếu tố di truyền của loài quy định

B. Do cấu tạo cơ thể chỉ thích nghi với hoạt động ngày hoặc đêm

C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm

D. Sự thay đổi nhịp nhàng giữa sáng và tối của môi trường

2. Mức độ phân bố của mỗi loài sinh vật gọi là:

A. Khống chế sinh học.

B. Cân bằng quần thể.

C. Cân bằng sinh học.

D. Giới hạn sinh thái.

3. Quần thể ưu thế trong quần xã là quần thể có:

A. Sinh sản mạnh

B. Khả năng cạnh tranh cao

C. Số lượng nhiều

D. Vai trò quan trọng

4. Yếu tố quyết định số lượng cá thể các quần thể sâu hại cây trồng là:

A. Nhiệt độ.

B. Ánh sáng.

C. Dinh dưỡng.

D. Ánh sáng và nhiệt độ.

5. Yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành nhịp sinh học là:

A. Di truyền. B. Ánh sáng. C. Nhiệt độ. D. Di truyền và môi trường.

6. Khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể của loài gọi là

A. Giới hạn sinh thái

B. Khống chế sinh học

C. Cân bằng quần thể

D. Cân bằng sinh học

7. Chọn câu trả lời đúng nhất. Có lợi cho một bên, bên kia không có lợi cũng không bị hại là biểu hiện của mối quan hệ:

A. Sống bám B. Cộng sinh. C. Hợp tác. D. Hội sinh.

8. Chọn câu trả lời đúng nhất. Nhạn bể và cò làm tổ tập đoàn là ví dụ về mối quan hệ:

A. Hồi sinh. B. Cộng sinh. C. Ức chế - cảm nhiễm. D. Hợp tác.

9. Quần thể chuột đồng rừng thưa và quần thể chuột đồng đất canh tác là 2 quần thể:

A. Hình thái B. Sinh thái C. Địa lí D. Dưới loài

10. Các quần thể ưu thế của quần xã thực vật cạn là:

A. Thực vật thân bò có hoa.

B. Thực vật thân gỗ có hoa.

C. Thực vật hạt trần.

D. Rêu.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12: Sinh thái học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

D

D

C

D

D

B

B

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Sinh thái học có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm