Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 8

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 8

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 8 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 8 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận. Thí sinh làm đề trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Sinh học 12

Thời gian: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giai đoạn tiến hoá hoá học từ các chất vô cơ đã hình thành các chất hữu cơ đơn giản rồi phức tạp là nhờ:

A. Sự xuất hiện của cơ chế tự sao chép

B. Tác động của các enzim và nhiệt độ

C. Tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt, tia tử ngoại, ...)

D. Do các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm

Câu 2: Trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, sự hình thành cấu trúc màng từ các prôtêin và lipit có vai trò:

A. Phân biệt côaxecva với môi trường xung quanh

B. Thông qua màng, côaxecva thực hiện trao đổi chất với môi trường chung quanh

C. Chuyển côaxecva từ dạng sống chưa có tế bào thành cơ thể đơn bào

D. A và B đúng

Câu 3: Để nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh vật người ta dựa vào:

A. Các hoá thạch

B. Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá

C. Sự phân bố đa dạng của các loài động thực vật ngày nay

D. Sự có mặt của loài người và ngành thực vật hạt kín

Câu 4: Đại Trung Sinh gồm các kỉ:

A. Cambri – Silua - Đêvôn

B. Tam điệp – Đêvôn - Phấn trắng

C. Tam điệp – Giura - Phấn trắng

D. Cambri – Silua – Đêvôn – Than đá - Pecmơ

Câu 5: Câu nào sai trong số các câu sau?

A. Ánh sáng là một nhân tố sinh thái.

B. Ánh sáng chỉ ảnh hưởng tới thực vật mà không ảnh hưởng gì tới động vật.

C. Ánh sáng là nhân tố sinh thái vô sinh.

D. Mỗi loài cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng nhất định.

Câu 6: Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước của nó đạt:

A. dưới mức tối thiểu.

B. mức tối đa.

C. mức tối thiểu.

D. mức cân bằng

Câu 7: Ở rừng nhiệt đới châu Phi. Muỗi Aedes afrieanus (loài A) sống ở vòm rừng, còn muỗi Anophenles gambiae (loài B) sống ở tầng sát mặt đất. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Loài A là loài hẹp nhiệt hơn so với loài B.

B. Loài A là loài rộng nhiệt, loài B là loài hẹp nhiệt.

C. Cả hai loài đều rộng nhiệt như nhau.

D. Cả hai loài đều hẹp nhiệt như nhau.

Câu 8: Đặc điểm thích nghi với môi trường khô hạn của một số thực vật là:

A. Tầng cutin rất mỏng

B. Lá mỏng

C. Rễ cây nông

D. Thân cây có nhiều tế bào chứa nước

B. Phần tự luận (6 điểm)

Quần thể là gì? Nêu tên các đặc trưng của quần thể.

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

C

D

B

C

B

A

B

D

B. Phần tự luận (6 điểm)

- Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong cùng không gian và thời gian xác định, có thể sinh sản để tạo ra cá thể mới. (3 điểm)

- Các đặc trưng của quần thể: kích thước quần thể, mật độ cá thể, thành phần nhóm tuổi, tỉ lệ giới tính, phân bố cá thể trong không gian của quần thể. (3 điểm)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 8, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 34
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm