Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Sự phát sinh và phát triển của Sự sống

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Sự phát sinh và phát triển của sự sống gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án, là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức môn Sinh học 12.

Để quá trình ôn tập đạt kết quả cao các em có thể xem thêm tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 để mở rộng kiến thức. Mời các em tham khảo:

1. Sự kiện đáng chú ý nhất trong đại cổ sinh là gì?

A. Sự chinh phục đất liền của thực vật và động vật

B. Sự hình thành đầy đủ các ngành ĐVK XS

C. Sự xuất hiện lưỡng cư và bò sát

D. Sự xuất hiện quyết trần

2. Sự kiện nổi bật nhất trong đại Cổ sinh là:

A. Sự hình thành đầy đủ các ngành động vật không xương sống.

B. Sự chinh phục đất liền của thực vật và động vật.

C. Sự xuất hiện của lưỡng cư và bò sát.

D. Sự xuất hiện của chim thủy tổ.

3. Trong giai đoạn tiến hoá hoá học đã có những sự kiện:

A. Hình thành những đại phân tử.

B. Hình thành những phân tử hữu cơ phức tạp.

C. Hình thành các phân tử hữu cơ từ đơn giản đến phức tạp đến những đại phân tử.

D. Hình thành những phân tử hữu cơ đơn giản.

4. Chim thuỷ tổ xuất hiện ở kỉ:

A. Phấn trắng. B. Pecmơ. C. Tam điệp. D. Giura.

5. Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, lớp màng hình thành bao lấy coaxecva được cấu tạo bởi các phân tử:

A. Prôtêin. B. Prôtêin và lipit. C. Prôtêin và gluxit. D. Prôtêin và axit nuclêic.

6. Giai đoạn tiến hóa hóa học có sự kiện nổi bật là:

A. Sự hình thành hợp chất hữu cơ: Prôtêin, Axit nuclêic.

B. Sự hình lớp thành màng bao bọc.

C. Sự xuất hiện của các giọt Côaxecva có màng bao bọc.

D. Sự hình thành các giọt Coaxecva.

7. Mầm mống của những cơ thể sống đầu tiên trên Trái đất được hình thành ở:

A. Trong không khí. B. Trong đại dương. C. Trên mặt đất. D. Trong lòng đất.

8. Đặc điểm nổi bật nhất của Đại Cổ Sinh là:

A. Cây hạt trần phát triển mạnh.

B. Dưới biển cá phát triển mạnh.

C. Có sự chuyển biến từ đời sống dưới nước lên cạn của sinh vật.

D. Có nhiều sự biến đổi về điều kiện địa chất và khí hậu.

9. Thực vật ở cạn đầu tiên là:

A. Quyết thực vật. B. Thực vật hạt kín. C. Rêu. D. Quyết trần.

10. Giai đoạn tiến hóa hóa học từ các chất vô cơ đã hình thành các chất hữu cơ đơn giản rồi phức tạp là nhờ:

A. Tác động của các enzim và nhiệt độ.

B. Tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt, tia tử ngoại...).

C. Sự liên kết ngẫu nhiên của các chất hóa học.

D. Do các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12: Sự phát sinh và phát triển của Sự sống

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

B

A

B

C

D

B

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Sự phát sinh và phát triển của sự sống có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm