Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đkim traVt Lí 12 Hc kì 2
Thời gian: 15 phút
Câu 1. Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc
tới lớn hơn không, sẽ
A. chỉ phản xạ.
B. khúc xạ, tán sắc phản xạ
C. chỉ khúc xạ
D. chỉ tán sắc.
Câu 2. Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các
màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó kết quả của hiện ợng:
A. Giao thoa ánh sáng
B. Khúc x ánh sáng
C. Phản x ánh sáng
D. Tán sắc ánh sáng
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa của hiện ợng tán sắc ánh sáng s phụ thuộc
của chiết suất môi trường vào:
A. Màu sắc của môi trường
B. Màu của ánh sáng
C. Lăng kính ánh sáng đi qua
D. Bước ng của ánh sáng
Câu 4. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa
hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D
= 2 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ bước sóng λ = 0,5μm. Trên màn
thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i bằng
A. 0,1 mm B. 2,5 mm
C. 2,5.10-2 mm D. 1,0 mm
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5. Thân thể con người nhiệt độ 37oC phát ra bức xạ nào trong các bức
xạ sau đây?
A. Bức xạ nhìn thấy B. Tia Rơnghen
C. Tia hồng ngoại D. Tia tử ngoại
Câu 6. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng trong không khí, khoảng cách hai
khe a = 0,5mm. Khoảng cách hai khe tới màn D, được chiếu bức xạ đơn sắc
bưóc sóng λ. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước chiết suất n =
4/3. Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe :
A. 0,35 mm B. 0,45 mm
C. 0,667 mm D. 0,375 mm
Câu 7. Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai
khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m.
Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng
dùng trong thí nghiệm này bằng
A. 0,40μm B. 0,76μm
C. 0,48μm D. 0,60μm
Câu 8. Trong thí nghiệm Young (Iâng) ánh sáng dùng trong thí nghiệm đơn
sắc có bước sóng λ = 0,4μm, khoảng cách giữa 2 khe a = 0,4mm. Để trên màn
tại vị trí cách vân trung tâm 2,5mm ta vân sáng bậc 5 thì khoảng ch từ hai
khe đến màn là:
A. 0,5m B. 1m
C. 1,5m D. 2m
Câu 9. Một nguồn ng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai
khe hở S1, S2 hẹp, song song, cách nhau 1 mm cách đều nguồn sáng. Đặt
một màn ảnh song song cách mặt phẳng chứa hai khe lm. Đặt trước khe S1
một bản thuỷ tinh 2 mặt phẳng song song có chiết suất n = 1,5, độ dày e =
12μm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn thế nào?
A. Về phía S1 2 mm
B. về phía S1 2 mm
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Về phía S1 3 mm
D. Về phía S1 6 mm
Câu 10. Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến
màn 2m. Nguồn S phát ra ánh ng đơn sắc đặt cách đều hai khe một
khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1mm thì
vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn bao nhiêu trên màn ?
A. 4mm B. 5mm
C. 2mm D. 3mm
Đáp án & Thang điểm
Câu 1. Đáp án B
Một chùm sáng trắng song song đi t không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn
hơn không sẽ khúc xạ, tán sắc phản xạ.
Câu 2. Đáp án A
Đó kết quả của hiện tượng giao thoa ánh ng.
Câu 3. Đáp án D
Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng sự phụ thuộc của chiết
suất môi trường o bước sóng của ánh sáng.
Câu 4. Đáp án D
Ta có:
Câu 5. Đáp án C
Thân thể con người nhiệt độ 37oC phát ra bức x hồng ngoại.
Câu 6. Đáp án D
Khoảng vân khi đặt trong không khí:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm