Vật lý lớp 12 trọn bộ

Vật lý lớp 12 cả năm

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Vật lý lớp 12 trọn bộ. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Chương 1: Dao động cơ

Bài 1: Dao động điều hòa

Lý thuyết về dao động điều hòa

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12: Đại cương về dao động điều hòa

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1

153 câu hỏi dao động điều hòa

Bài giảng Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa

Đại cương về dao động điều hòa

Giáo án Vật lí Dao động điều hòa

Bài 2: Con lắc lò xo

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 2

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo

Công thức tính nhanh bài tập con lắc lò xo

Giáo án Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo

Giáo án Con lắc lò xo

57 câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo

352 câu hỏi trắc nghiệm con lắc lò xo môn Vật lý lớp 12

Bài 3: Con lắc đơn

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 3: Con lắc đơn

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 3: Con lắc đơn

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 3

Giáo án điện tử bài Con lắc đơn

Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 4

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5

Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Dao động cơ học

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7

Bài 8: Giao thoa sóng

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8

Giáo án điện tử bài Giao thoa sóng

Bài giảng Giao thoa sóng Vật lý 12

Phương pháp giải bài tập giao thoa sóng

Bài 9: Sóng dừng

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Bài tập về sóng dừng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 9

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lý của âm

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 10

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 11

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài tập cuối chương 2

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Sóng cơ

Chương 3: Dòng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 12

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 12

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 13: Các mạnh điện xoay chiều

Giáo án Các mạch điện xoay chiều Vật lý 12

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 13

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 14

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Sáng kiến kinh nghiệm - Dựng bản đồ tư duy để học tốt bài: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp, cộng hưởng điện

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 14

Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 15

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 15

Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 16

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 16

Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 17

Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 18

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài tập cuối chương 3

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Dòng điện xoay chiều

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 20: Mạch dao động

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 20

Bài 21: Điện từ trường

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 21: Điện từ trường

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 21

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 21

Bài 22: Sóng điện từ

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 22: Sóng điện từ

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 22

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 22

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 23

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 23

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài tập cuối chương 4

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Dao động và sóng điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 24: Tán sắc ánh sáng

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 24

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 24

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 25: Giao thoa ánh sáng

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 25

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 25

Bài 26: Các loại quang phổ

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 26: Các loại quang phổ

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 26

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 27

Bài 28: Tia X

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 28: Tia X

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 28

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài tập cuối chương 5

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 30

Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 31

Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 32

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 33

Bài 34: Sơ lược về laze

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 34: Sơ lược về laze

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 34

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 35

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 36

Bài 37: Phóng xạ

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 37: Phóng xạ

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 37

Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 38

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 39

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài tập cuối chương 7

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Hạt nhân nguyên tử

Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô

Bài 40: Các hạt sơ cấp

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 40: Các hạt sơ cấp

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 40

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 41

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Vật lý lớp 12 trọn bộ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 529
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 12 Xem thêm