Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 41

Vật lý 12 - Cấu tạo vũ trụ

Để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Vật lý, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 41, nội dung tài liệu được đăng tải kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Bài tập SBT Vật lý 12 bài 41

Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 trang 120 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

41.1. Đường kính Trái Đất là

A. 1 600 km.

B. 3 200 km

C. 6 400 km.

D. 12 800 km.

41.2. Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là

A. 20°27'

B. 21°27'

C. 22°21'.

D. 23°27'.

41.3. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có b kính vào khoảng

A. 15.106 km.

B. 15.107 km.

C. 15.108 km.

D. 15.109 km.

41.4. Khối lượng Trái Đất vào cỡ

A. 6.1023kg.

B. 6.1024kg.

C. 6.1025kg.

D. 6.1026kg.

41.5. Khối lượng Mặt Trời vào cỡ

A. 2.1028 kg.

B. 2.1029kg.

C. 2.1030kg.

D. 2.1031kg.

41.6. Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ

A. 40 đơn vị thiên văn.

B. 60 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.

D. 100 đơn vị thiên văn.

Đáp án:

41.1 D

41.2 D

41.3 B

41.4 B

41.5 C

41.6 D

Bài 41.7, 47.8, 47.9, 47.10, 41.11 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

41.7. Mặt Trời thuộc loại sao

A. trắt trắng

B. kềnh đỏ.

C. trung bình giữa trắt trắng và kềnh đỏ.

D. nơtron.

41.8. Đường kính của một thiên hà vào cỡ

A. 10 000 năm ánh sáng

B. 100 000 năm ánh sáng.

C. 1 000 000 năm ánh sáng.

D. 10 000 000 năm ánh sáng

41.9. Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là:

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh.

C. Hoả tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh.

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

41.10. Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều

B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời.

C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên vương tinh

D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thuỷ tinh.

41.11. Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

A. sao đôi.

B. sao chổi

C. sao băng.

D. sao siêu mới.

Đáp án:

41.7 C

41.8 B

41.9 A

41.1 C

41.11 C

Bài 41.12 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

41.12. Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ)

03612244896

Chuỗi số này gồm số 0 đứng trước một cấp số nhân có số hạng đầu tiên là 3 và công bội là 2. Nếu cộng 4 cho mỗi số hạng của chuỗi, rồi đem kết q thu được chia cho 10 thì ta sẽ tìm được giá trị gần đúng của bán kính qũy đạo các hành tinh, tính theo đơn vị thiên văn.

Số hạng 0 ứng với quỹ đạo Thuỷ tinh. Số hạng 96 ứng với quỹ đạo Thổ tin Chuỗi này chỉ đúng đến trường hợp của Thổ tinh.

a) Hãy thực hiện các phép tính và điền các giá trị của bán kính quỹ đạo cá hành tinh vào hàng thứ hai của bảng trên.

b) Hãy ghi tên các hành tinh có các quỹ đạo tương ứng vào hàng thứ ba.

c) Hãy cho biết ý nghĩa của số hạng 24.

Hướng dẫn giải chi tiết

a), b) xem bảng dưới đây

03612244896
0,40,711,62,65,210
Thủy tinhKim tinhTrái ĐấtHỏa tinh?Mộc tinhThổ tinh

c) Số hạng ở cột 24 ứng với quỹ đạo của các tiểu hành tinh.

Bài 41.13 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

41.13. Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thành những câu có nội dung đúng.

A. Mặt Trời là một ngôi sao có màu vàng. Nhiệt độ mặt ngoài của nó và khoảng...

B. Sao Tâm trong chòm Thần Nông có màu đỏ. Nhiệt độ mặt ngoài của n vào khoảng.

C. Sao Thiên Lang trong chòm Đại Khuyển có màu trắng. Nhiệt độ m;

ngoài của nó vào khoáng...

D. Sao Rigel (nằm ở mũi giày của chòm Tráng Sĩ) có màu xanh lam. Nhiệt độ mặt ngoài của nó vào khoảng...

a) 30 000 K

b) 10 000 K

c) 6 000 K

d) 3 000 K

Hướng dẫn giải

A - c;

B - d;

C - b;

D - a

Bài 41.14 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

41.14. Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thà những câu có nội dung đúng.

A. Thiên hà...

B. Punxa...

C. Quaza...

D. Hốc đen...

a) là sao không phát sáng, cấu tạo bởi một loại chất có khối lượng; riêng cực kì lớn, đến nỗi nó hút cả các phôtôn ánh sáng, không thoát ra ngoài.

b) là một hệ thống gồm các sao và các đám tinh vân.

c) là sao phát sóng vô tuyến rất mạnh, cấu tạo bàng nơtron. Nó có từ trường mạnh và quay nhanh quanh một trục.

d) là một loại thiên hà phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng V tuyến và tia X. Nó có thể là một thiên hà mới được hình thành.

Hướng dẫn giải

A - b;

B - c;

C - d;

D - a

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 41. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 56
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lí 12

    Xem thêm