Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng

Mời bạn đọc tham khảo Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng, tài liệu gồm 8 bài tập trang 45 SGK đã được VnDoc tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giao thoa sóng

Bài 1 trang 45 SGK Vật Lý 12

Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

Lời giải:

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn luôn triết tiêu nhau.

Bài 2 trang 45 SGK Vật Lý 12

Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực đại giao thoa: d2- d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…)

Bài 3 trang 45 SGK Vật Lý 12

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực tiểu giao thoa:

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 8

Bài 4 trang 45 SGK Vật Lý 12

Nêu điều kiện giao thoa.

Lời giải:

Điều kiện giao thoa là hai nguồn sóng phải:

Dao động cùng phương, cùng tần số góc

Có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Bài 5 trang 45 SGK Vật Lý 12

Chọn câu đúng

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

A. giao thoa của hai sóng tại một điểm của môi trường.

B. tổng hợp của hai dao động

C. tạo thành các gợn lồi, lõm

D. hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 6 trang 45 SGK Vật Lý 12

Chọn câu đúng.

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. cùng biên độ

B. cùng tần số

C. cùng pha ban đầu

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 7 trang 45 SGK Vật Lý 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, vận tốc truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa các đỉnh hai hypebol cùng loại liên tiếp trên hình 8.2.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai hyperbol cùng loại bằng nửa bước sóng.

Ta có:

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 8

Bài 8 trang 45 SGK Vật Lý 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 11 cm. Cho cần rung, ta thấy hai điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số của cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền của sóng.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng λ/2

S1, S2 là hai nút, khoảng giữa S1S2 có 10 nút

=> ta có 12 nút

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 8

Vậy tốc độ truyền sóng là:

v = λf = 2.26 = 52 cm/s

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
4 9.777
Sắp xếp theo

Giải bài tập Vật Lí 12

Xem thêm