Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 10 bài tập trong sách giáo khoa môn Vật lý lớp 12 bài 9 Sóng dừng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài 1 trang 49 SGK Vật Lý 12

Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

Lời giải:

Khi phản xạ trên vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ cố định.

Bài 2 trang 49 SGK Vật Lý 12

Sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì?

Lời giải:

Khi phản xạ trên vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ tự do.

Bài 3 trang 49 SGK Vật Lý 12

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Lời giải:

Sóng dừng được tạo thành là do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Bài 4 trang 49 SGK Vật Lý 12

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Lời giải:

- Nút của sóng dừng là: Điểm có biên độ dao động bằng 0 (tức không dao động)

- Bụng của sóng dừng là: Điểm có biên độ dao động bằng A.

Bài 5 trang 49 SGK Vật Lý 12

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định?

Lời giải:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng:

l = k λ/2

Bài 6 trang 49 SGK Vật Lý 12

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do?

Lời giải:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây dài có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của một sợi dây phải bằng một lẻ lần λ/4.

l = (2k+1) λ/4

Bài 7 trang 49 SGK Vật Lý 12

Chọn câu đúng.

Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

A. luôn ngược pha với sóng tới

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Bài 8 trang 49 SGK Vật Lý 12

Chọn câu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. một bước sóng

B. hai bước sóng

C. một phần tư bước sóng.

D. một nửa bước sóng

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 9 trang 49 SGK Vật Lý 12

Một dây đàn dài 0,6m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Hai đầu cố định

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Theo đề chỉ có một bụng nên k = 1 => λ = 2.0,6 = 1,2 (m)

b) Dây có ba bụng

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Bài 10 trang 49 SGK Vật Lý 12

Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên đây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s, tính tần số dao động của dây.

Lời giải:

Trên dây có 4 nút kể cả hai nút có hai đầu dây, ta có k = 3

tần số dao động trên dây

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

tần số dao động trên dây

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
1 11.629
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Vật Lí 12

    Xem thêm