Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 16

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 16 Truyền tải điện năng. Máy biến áp, nội dung tài liệu được cập nhật chi tiết và chính xác. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 16 Truyền tải điện năng. Máy biến áp vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 11 bài tập trong sách bài tập môn Vật lý lớp 12 bài 16 về truyền tải điện năng, máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập SBT Vật lý 12 bài 16

Bài 16.1, 16.2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

16.1. Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu?

A. Dùng đường dây tải điện có điện trở nhỏ.

B. Dùng đường dây tải điện có tiết diện lớn.

C. Dùng điện áp khi truyền đi có giá trị lớn.

D. Dùng dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn.

16.2. Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau:

A. U1/U2=N2/N1

B. U1/U2=N1/N2

C. U1/U2=√N1/N2

D. U1/U2=√N2/N1

Đáp án:

16.1 C

16.2 B

Bài 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

16.3. Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau:

A. U1/U2=N2/N1=I1/I2

B. U1/U2=N1/N2=I2/I1

C. U1/U2=√N1/N2=I1/I2

D. U1U2=√N2N1=I2I1

Chọn hệ thức đúng.

16.4. Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 5 000 vòng ; N2 = 250 vòng ; U1 (điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 110 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

A. 5,5 V.

B. 55 V.

C. 2 200 V.

D. 220 V.

16.5. Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 5 000 vòng ; N2 = 250 vòng ; I1 (dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 0,4 A. Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

A. 8 A.

B. 0,8 A.

C. 0,2 A.

D. 2 A.

16.6. Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số N2/N1=1/50. Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là 100 V và 5 A. Biết công suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất truyền đi. Điện áp ở cuộn thứ cấp và công suất truyền đi từ cuộn thứ cấp đến phụ tải lần lượt là bao nhiêu?

A. 100 V ; 100 W

B. 50 V ; 50 W.

C. 5 000 V ; 450 W.

D. 500 V ; 500 W.

Đề bài dành cho các câu 16.7, 16.8, 16.9:

Một máy biến áp có công suất của cuộn sơ cấp là 2 000 w, có hiệu suất 90% ; điện áp hiệu dụng ở các mạch sơ cấp và thứ cấp lần lượt bằng 2000 V và 50 V. Ghi chú: Hiệu suất cua máy biến áp = Công suất của mạch thứ cấp/Công suất của mạch sơ cấp

16.7. Công suất và hệ số công suất của mạch thứ cấp lần lượt là bao nhiêu?

A. 1 800 W ; 0,9.

B. 1 800 W ; 0,8.

C. 3 600 W ; 0,75.

D. 3 600 W ; 0,8.

16.8. Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là bao nhiêu? Giả sử hệ số công suất của mạch sơ cấp bằng 1.

A. 1 A.

B. 2 A.

C. 0,1 A.

D. 0,2 A.

16.9. Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là bao nhiêu?

A. 36 A.

B. 4 A.

C. 20 A.

D. 0,2 A.

Đáp án:

16.3 B

16.4 A

16.5 A

16.6 C

16.7 A

16.8 A

16.9 A

Bài 16.10 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

16.10. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1100 vòng mắc vào điện áp xoay chiều 220 V và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 110 V ; 15 V ; 6 V.

a) Tính số vòng của các cuộn thứ cấp.

b) Nối hai đầu của cuộn thứ cấp có điện áp 6 V với tải thì dòng điện qua tải là 0,4 A. Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) theo bài ra ta có

N2=N1.U2/U1

Khi U2 = 100V ⟹ N2 = 550 vòng.

Khi U2 = 15V ⟹ N2 = 75 vòng.

Khi U2 = 6V ⟹ N2 = 30 vòng

b) Theo bài ra ta có

I1=i2.U2/U1=6/220.0,4=0,011(A)

Bài 16.11 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

16.11.Nhà máy điện phát đi một công suất bằng 11000 kW đến một nơi tiêu thụ trên một đường dây điện có điện trở tổng cộng 25 Ω. Tính công suất hao phí trên đường dây trong hai trường hợp sau:

a) Khi điện áp hiệu dụng ở hai cực máy phát là 22 kV.

b) Khi điện áp hiệu dụng ở hai cực máy phát là 110 kV.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Khi điện áp hiệu dụng ở hai cực máy phát là 22 kV công suất hao phí trên đường dây là 6250W

b) Khi điện áp hiệu dụng ở hai cực máy phát là 110 kV công suất hao phí trên đường dây là 250W

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 16 truyền tải điện năng, máy biến áp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau nhé:

Đánh giá bài viết
1 593
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lí 12

    Xem thêm