Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Vật lý, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20 mạch dao động, nội dung tài liệu được cập nhật chi tiết và chính xác sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Vật lý. Mời thầy cô và các banh học sinh tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20 mạch dao động để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 15 bài tập trong sách bài tập môn Vật lý lớp 12 bài 20 mạch dao động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập SBT Vật lý 12 bài 20

Bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

20.1. Chọn phát biểu đúng.

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. điện áp và cường độ điện trường,

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

20.2. Hãy chọn phương án đúng.

Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = q0cosωt. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là i = I0 cos(ωt + φ) với:

A. φ = 0

B. φ=π/2

C. φ=−π/2

D. φ=π

20.3. Tích điện cho tụ điện C0 trong mạch điệns vẽ ở sơ đồ Hình 20.1. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào?

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20

A. Chốt 1.

B. Chốt 2.

C. Chốt 3.

D. Chốt 4.

20.4. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là bao nhiêu?

A. ≈≈ 19,8 Hz.

B. ≈≈6,3.107 Hz.

C. ≈≈ 0,05 Hz.

D. ≈≈ 1,6 MHz.

20.5. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian, nếu lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch? Hình 20.2

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20

A. Đồ thị a

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c

D. Không có đồ thị nào

20.6. Sự biến thiên theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và của cường độ dòng điện ỉ trong một mạch dao động lí tưởng được biểu diễn bằng đố thị q(t) nét liền và i(t) nét đứt trên cùng một hẹ tọa độ [(q,i)t] ở Hình 20.3. Đồ thị nào đúng? Lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch.

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không có đồ thị nào.

Đáp án:

20.1 D

20.2 B

20.3 C

20.4 D

20.5 B

20.6 C

Bài 20.7, 20.8 , 20.9, 20.10, 20.11 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

20.7. Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch?

A. f tỉ lệ thuận với √L và √C

B. f tỉ lệ nghịch với √L và √C

C. f tỉ lệ thuận với √L và tỉ lệ nghịch √C.

D. f tỉ lệ nghịch với √Lvà tỉ lệ thuận √C

20.8. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1 μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 3.105 rad/s.

B. 105 rad/s.

C. 4.105 rad/s.

D. 2.105 rad/s.

20.9. Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm10−2/π (H) và một tụ điện có điện dung 10−10/π (H) (F). Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 3.10-6 s.

B. 4.10-6 s

C. 2.10-6 s.

D.5.10-6 s.

20.10. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π (mH) và tu điên có điện dung 4/π (nF). Tần số dao động riêng của mạch là

A. 5π105 (Hz).

B. 2,5π.105 (Hz).

C. 5π. 106 (Hz).

D. 2,5π.106 (Hz).

20.11. Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là W=Q2/2C. Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian?

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T

B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T.

C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian.

(T là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện)

Đáp án:

20.7 B

20.8 B

20.9 C

20.1 B

20.11 C

Bài 20.12 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

20.12. Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức tính chu kỳ của dao động LC ta có

T=2π√LC = 12,5.10−6

Bài 20.13 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

20.13. Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điện dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức tính tần số của mạch dao động LC ta có

f=1/2π√LC

⇒C=1/4π2f2L=1/4π2.(106)2.0,1=0,25.10−12=0,25pF

Bài 20.14 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

20.14. Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào?

Hướng dẫn giải chi tiết

Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ 0,25.10−4 H đến 25 H

Bài 20.15 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

20.15. Cuộn cảm của một mạch dao động có độ tự cảm 50 μμH; tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào?

Hướng dẫn giải chi tiết

Tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi 1,45MHz≤f≤2,9MHz

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 20 mạch dao động. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lí 12

    Xem thêm