Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức, nội dung tài liệu được cập nhật chi tiết và chính xác nhất sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt môn Vật lý một cách đơn giản hơn.

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức vừa được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải 8 bài tập trong sách bài tập môn Vật lý lớp 12 bài 4 Dao động tắt dần. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 4.1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

4.1. Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phân là bao nhiêu?

A. 6%.

B. 3%.

C. 9%.

D. 94%.

Đáp án A

Ta có:

W1=1/2kA21

W2=1/2kA21

⇒W2/W1=(A2/A1)2=(0,97)2≈0,94=94%

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một chu kì là 6%

Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

4.2. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong ba chu kì đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu?

A. 10%

B. 19%.

C. 0,1%.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

4.3. Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Khi con tàu chạy thẳng đều với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 60 km/h.

B. 11,5km/h.

C. 41 km/h.

D. 12,5 km/h.

4.4. Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

4.5. Dao động tắt dần

A. có biên độ không thay đổi theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. luôn có lợi.

D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

4.6. Khi nói về dao động cưỡng bức; phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức

Đáp án

4.2 B

4.3 C

4.4 C

4.5 D

4.6 A

4.2. Giải:

A0−A3A0=10%=0,10⇒A3/A0=0,90

Wt0−Wt3/Wt0=1−Wt3/Wt0=1−(A3/A0)2=1−0,81=0,19=19%

4.3. Giải:

T=2π√l/g=6,28√0,3/09,8≈1,09≈1,1s

v=12,5/1,09=11,47m/s≈41km/h

Bài 4.7, 4.8 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

4.7. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

A. Biên độ và tốc độ.

B. Li độ và tốc độ.

C. Biên độ và cơ năng.

D. Biên độ và gia tốc.

4.8. Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

D. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

Đáp án

4.7 C

4.8 D

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lí 12

    Xem thêm