Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 21

Vật lý 12 - Điện từ trường

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 21, với nội dung được cập nhật chi tiết và chính xác sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Bài tập SBT Vật lý 12 bài 21

Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

21.1. Chọn phát biểu đúng.

Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

A. có điện trường.

C. có điện từ trường.

B. có từ trường.

D. không có trường nào cả.

21.2. Tìm phát biểu sai.

A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

B. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

C. Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

D. Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

21.3. Chỉ ra phát biểu sai.

Xung quanh một điện tích dao động

A. có điện trường.

B. có từ trường.

C. có điện từ trường.

D. không có trường nào cả.

21.4. Khi phân tích thí nghiêm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra

A. điện trường.

B. từ trường.

C. điện từ trường.

D. điện trường xoáy.

21.5. Hiện tượng nào dưới đây giúp ta khẳng định kết luận "Xung quanh một điện trường biến thiên xuất hiện một từ trường"? Đó là sự xuất hiện

A. từ trường của dòng điện thẳng.

B. từ trường của dòng điện tròn.

C. từ trường của dòng điện dẫn.

D. từ trường của dòng điện dịch.

21.6. Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây?

A. Xung quanh một quả cầu tích điện.

B. Xung quanh một hệ hai quả cầu tích điện trái dấu.

C. Xung quanh một ống dây điện.

D. Xung quanh một tia lửa điện.

Đáp án:

21.1 B

21.2 A

21.3 D

21.4 D

21.5 D

21.6 D

Bài 21.7, 27.8, 21.9, 21.10 trang 56 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

21.7. Điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào?

A. Vào đúng lúc ta nhìn thấy tia chớp.

B. Trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn.

C. Sau lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn.

D. Điện từ trường không xuất hiện tại chỗ có tia chớp.

21.8. Thuyết điện từ Mắc-xoen đề cập đến vấn đề gì?

A. Tương tác của điện trường với điện tích.

B. Tương tác của từ trường với dòng điện,

C. Tương tác của điện từ trường với các điện tích.

D. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường.

21.9. Chỉ ra phát biểu sai?

A. Điện trường gắn liền với điện tích.

B. Từ trường gắn liền với dòng điện.

C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có điện trường hoặc từ trường biến thiên.

21.10. Trong trường hợp nào sau đây xuất hiện điện từ trường?

A. Electron chuyển động trong dây dẫn thẳng có dòng điện một chiều.

B. Electron chuyển động trong dây dẫn tròn có dòng điện một chiều.

C. Electron chuyển động trong ống dây có dòng điện một chiều.

D. Electron trong đèn hình vô tuyến đến va chạm vào màn hình.

Đáp án:

21.7 B

21.8 D

21.9 C

21.1 D

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 21. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lí 12

    Xem thêm