Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 12

Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Vật lý, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 12 Đại cương về dòng điện xoay chiều, chắc chắn bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tập môn Vật lý một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 12 Đại cương về dòng điện xoay chiều để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 11 bài tập trong sách bài tập môn Vật lý lớp 12 bài 12 đại cương về dòng điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập SBT Vật lý 12 bài 12

Bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

12.1. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là: u = 80cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu?

A. 80 V.

B. 40 V.

C. 80√22 V.

D. 40√22 V.

12.2. Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100√22cosπt (V). Số chỉ của vôn kế này là

A. 100 V.

B. 141 V.

C. 70V.

D. 50 V.

12.3. Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là

A.√22 A.

B. 1 A.

C. 2√22 A.

D. 2 A.

12.4. Dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i = 4cos(100πt+π/6) (A) có

A. pha ban đầu là 60°.

B. tần số là 100 Hz.

C. chu kì là 0,01 s.

D. cường độ dòng điện cực đại là 4 A.

Đáp án:

12.1 D

12.2 A

12.3 A

12.4 D

Bài 12.5, 12.6 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

12.5. Dòng điện xoay chiều i = 5√22cos100πt (A) chạy qua một ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế là

A. 100 Hz và 5 A.

B. 50 Hz và 5 A.

C. 50 Hz và 5√55 A.

D. 100 Hz và 5√22 A.

12.6. Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức

e = 200√22 cos(1100πt+π3 )(V). Chu kì cùa suất điện động này là

A. 0,02 s.

B. 314 s.

C. 50 s.

D. 0,01 s.

Đáp án:

12.5 B

12.6 A

Bài 12.7 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

12.7. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là: u = 220√22cos 100πf (V)

Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với u:

a) i1=5√2cos(100πt−π/6)A

b) i2=5√2cos(100πt+π/4)A

c) i3=5√2cos(100πt−5π/6)A

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Trễ pha π/6

b) Sớm pha π/4

c) Ta có i3=5√2cos(100πt−5π/6)

=5√2cos(100πt−π/6+π))

=5√2cos(100πt+π/6)) A

⟹ sớm pha π/6

Bài 12.8 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

12.8. Điện áp giữa hai đầu một mạch điện: u = 200cos100πt (V)

Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời biết rằng cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha π/2 so với u.

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha π/2 so vớị u nên biểu thức cường độ dòng điện tứ thời là

i=5√2cos(100πt−π/2)A

Bài 12.9 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

12.9. Cho các dòng điện tức thời

i1=5cos(100πt−π/3)A

i2=8cos(100πt+π/6)A

i3=4√2cos(100πt−π/4)A

Thời điểm i đạt cực đại hoặc cực tiểuThời điểm i đạt cực đạiThời điểm i đạt giá trị 0
Dòng i1

100πt−π/3=kπ

t=1/100π(kπ+π/3)

100πt−π/3=2kπ

t=1/100π(2kπ+π/3)

100πt−π/3=(2k+1)π/2

t=1/100π[(2k+1)π/2+π/3]

Dòng i2t=1/100π(kπ−π/6)t=1/100π(2kπ−π/6)

t=1/100π[(2k+1)π/2−π/6]

Dòng i2t=1/100π(kπ+π/4)t=1/100π(2kπ+π/4)t=1/100π[(2k+1)π/2+π/4]

Bài 12.10 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

12.10. Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi 220 V - 100 W; đèn thứ hai có ghi 220 V - 150 W. Các đèn đều sáng bình thường, hãy tính:

a) Công suất cực đại của các đèn.

b) Điện năng tiêu thụ (trung bình) của mạng điện đó trong một tháng (ra đơn vị W.h)

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Công suất cực đại của hai đèn là:

P = P­1+ P2 = 100 + 150 = 250 W

b) 1 tháng = 30 ngày = 30.24 = 720 h.

Điện năng tiêu thụ trung bình của mạng điện trong một tháng là: A = P.t = 250.720 = 180 kW.h

Bài 12.11 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

12.11. Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Lúc t = 0, vectơ pháp tuyến của khung tạo với B một góc 30°. Cho khung quay đều với tốc độ 100π (rad/s) quanh một trục vuông góc với B. Hãy tính suất điện động hiệu dụng và độ lớn của suất điện động trong khung khi khung quay được một góc 150°.

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có

e=−dΦ/dt=−ddt(NBScos(ωt+φ)) = ωNBSsin(ωt+φ)=100πsin(100πt+π/6) = 222√2sin(100πt+π/6)⇒E=222

Khi khung dây quay được 1500=5π/6 thì e=222√2sin(5π/6+π/6)=0

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 12. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lí 12

    Xem thêm