Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 24

Trắc nghiệm Vật lý 12

Nhằm hỗ trợ thầy cô cùng các em trong quá trình học tập môn Lý 12 VnDoc xin giới thiệu bài Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 24 là tài liệu tham khảo hữu ích, bao gồm cả câu hỏi lý thuyết cùng nhiều dạng bài tập Vật lý khác nhau.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 24: Tán sắc ánh sáng

Câu 1: Ánh sáng trắng

A. Không bị tán sắc khi truyền qua bản hai mặt song song

B. Gồm vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

C. Gồm hai loại ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau

D. Được truyền qua một lăng kính, tia đỏ luôn bị lệch nhiều hơn tia tím

Câu 2: Tìm phát biểu sai về kết quả thì nghiệm tán sắc của Niu-tơn đối với ánh sáng trắng qua lăng kính.

A. Tia tím có phường truyền lệch nhiều nhất so với các tia khác

B. Tia đổ lệch phương truyền ít nhất so với các tia khác

C. Chùm tia lõ có màu biến thiên liên tục

D. Tia tím bị lệch về phía đáy, tia đỏ bị lệch về phía ngược lại.

Câu 3: Chiếu một chùm ánh sáng trắng đi từ không khí vào bề mặt tấm thủy tinh theo phương xiên góc, có thể xảy ra các hiện tượng:

A. Phản xạ, tán sắc, lệch đường truyền ra xa pháp tuyến

B. Khúc xạ, phản xạ, truyền thẳng

C. Khúc xạ, tán sắc, phản xạ toàn phần

D. Khúc xạ, tán sắc, phản xạ

Câu 4: Hiện tượng tán sắc xảy ra là do

A. Chiết xuất của một môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có giá trị khác nhau

B. Các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có màu khác nhau

C. Chùm sáng trắng gôm vô số các chùm sáng có màu khác nhau

D. Chùm sáng bị khúc xạ khi truyền không vuông góc với mặt giới hạn

Câu 5: Tìm phát biểu sai

Mỗi ánh sáng đơn sắc

A. Có một màu xác định

B. Đều bị lệch đường truyền khi khúc xạ

C. Không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính

D. Không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

Câu 6: Tìm phát biểu sai về hiện tượng tán săc ánh sáng

A. Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có giá trị khác nhau.

B. Khi chiều chùm ánh sáng trăng qua lăng kính, tia tím lệch ít nhất, tia đổ lệch nhiều nhất.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánhn sáng khôn gbị tán sắc khi qua lăng kính

D. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Câu 7: Chiều chùm sáng hẹp gồm hai bức xạ đổ và tím tới lăng kính tam giác đều thì tia tím có góc lệchn cực tiểu. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia màu đỏ là nđ = 1,414; chiết suất của lăng kính đối với tia màu tím là nt = 1,452. Để tia đỏ có góc lệch cực tiểu, cần giảm góc tới của tia sáng một lượng bằng

A. 0,21°

B. 1,56°

C. 2,45°

D. 15°

Câu 8: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi từ không khí đến để gặp mặt tấm thủy tinh theo phương hợp với mặt này một góc 30°. Thủy tinh có chiết suất đối ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,49 và nt = 1,53. Góc hợp bởi tia khúc xạ màu đỏ và tia khúc xạ màu tím gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 2,5°

B. 0,6°

C. 1,1°

D. 1,3°

Câu 9: Một lăng kính có góc chiết quang A = 5°. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia tím là 1,58 và góc tới i nhỏ. Góc lệch của tia tiksm khi qua lăng kinh là

A. 7,9°

B. 0,79 rad

C. 2,9°

D. 0,029 rad

Câu 10: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 60°. Chiếu tia sáng trắng SI vào măt bên của lăng kính sao cho tia tới nằm phía dưới pháp tuyến tại I. Chiết suất của môi trường là lăng kính đối với ánh sáng là n = √3. Để cho tia tím có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải bằng

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 55°

Câu 11: Một tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 5°. Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng màu đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,64; nt = 1,68. Sau lăng kính đặt một màn ảnh M song song với mặt bên thứ nhất của lăng kính và cách nó L = 1,2 m (xem Hình vẽ)

Trắc nghiệm Vật lí 12

Chiều dài của quang phổ thu được trên màn là

A. 2,4 mm

B. 1,2 cm

C. 4,2 mm

D. 21,1 mm

Câu 12: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục chính gồm tập hợp các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng được chiếu tới thấu kính theo phương song song với trục chính của thấu kính. Điểm hội tụ của các chùm tia sáng màu tính từ quang tâm O ra xa theo tứ tự

A. Đỏ, vàng, lam, tím

B. Tím, lam, vàng , đỏ

C. Đỏ, lam, vàng, tím

D. Tím, vàng, lam, đỏ

Câu 13: Một thấu kính hai mặt cầu lồi đều có bán kính R = 22,5 cm. Biết chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng tím, đỏ lần lượt là 1,50 và 1,45. Khoảng cách từ tiêu điểm chính đối với tia đỏ đến tiêu điểm chính đối với tia tím là

A. 1,25 cm

B. 2,5 cm

C. 2,25 cm

D. 1,125 cm

Câu 14: Một thấu kính mỏng gồm một mặt phẳng, một mặt lồi, bán kính 20 cm, làm bằng chất có chiết suất đối với ánh sáng đỏ là 1,49, đối với ánh sáng tím là 1,51. Hiệu số độ tụ của thâu kính đối với tia đỏ, tia tím là

A. 1 dp

B. 0,1 dp

C. 0,2 dp

D. 0,02 dp

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án B D D A C B B C C C C B B B
Đánh giá bài viết
1 800
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật lí 12 Xem thêm