Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 chương 2

Trắc nghiệm Vật lý 12

VnDoc gửi đến các bạn tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 chương 2 nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao.

 • 1

  Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào

 • 2

  Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với tốc độ 0,4 m/s trên phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q, theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ của sóng a = 1 cm và không thay đổi khi sóng truyền đi. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là

 • 3

  Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos(40x – 3000t). Trong đó, x là tọa độ tính bằng m, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là

 • 4

  Cho phương trình sóng

  u = acos {20\left(t-\frac{x}{40}\right)}

  trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì và bước sóng đã cho có giá trị tương ứng là

 • 5

  Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động ngược pha nhau, với các biên độ khác nhau, phát sóng có bước sóng 3 cm. Biết AB = 25 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu trong khoảng (A, B) lần lượt là

 • 6

  Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 28 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng cách d1 = 21 cm; d2 = 25 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba vân cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 • 7

  Tìm phát biểu sai

 • 8

  Một nguồn âm được dìm trong nước có tần số f = 375 Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau d = 50 cm luôn luôn lệch pha với nhau π/4. Tốc độ truyền sóng làCâu 8: Một nguồn âm được dìm trong nước có tần số f = 375 Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau d = 50 cm luôn luôn lệch pha với nhau π/4. Tốc độ truyền sóng là

 • 9

  Một dây đàn dài 40 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50 m/s. Tần số của âm cơ bản mà dây đàn dao động phát ra là

 • 10

  Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xet một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc Δφ =(k+0,5)π với k là số nguyên. BIết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tần số dao động bằng

 • 11

  Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng, cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Khi tiếp tục đổ từ từ nước thêm vào ống nghiệm cho đến đầy thì số vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh nhất là

 • 12

  Một nguồn phát sóng âm đẳng hướng, được coi là nguồn điểm. Tại điểm A cách nguồn 1 m, mức cường độ âm là 70 dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2 và giả thiết môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm tại điểm B cách nguồn 10 m là

 • 13

  Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ thẳng đứng chứa đầy nước, mốc tính chiều sâu nước bằng 0 ở miệng ống. Hạ dần mực nước thì thấy khi chiều sâu của nước trong ống nhận các giá trị L1, L2, L3, L4, L5 thì nghe được âm to nhất. Tỉ số nào dưới đây đúng?

  Trắc nghiệm Vật lí 12

 • 14

  Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10 m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1 m thì mức cường độ âm bằng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 326
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm