Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 39

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch được tổng hợp gồm có 14 câu hỏi trắc nghiệm về phản ứng nhiệt hạch trong SGK Vật lý 12. Hi vọng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12...

 • Câu 1:

  Một phản ứng tổng hợp hạt nhân được sử dụng trong bom nhiệt hạch (bom H) là

  _{3}^{6}Li + _{1}^{2}H \rightarrow 2_{2}^{4}He + 22,2MeV

  Năng lượng tỏa ra khi có 10 kg đơtêri tham gia phản ứng nói trên là

 • Câu 2:

  Một phản ứng nhiệt hạch xảy ra trên các vì sao là:

  4_{1}^{1}H \rightarrow _{2}^{4}He + 2X + 2_{0}^{0}v + 2\gamma

  - Hạt X trong phương trình là là hạt:

 • Câu 3:

  X là hạt nhân của nguyên tố nào trong phản ứng hạt nhân:

  _{1}^{2}D + _{1}^{2}D \rightarrow X + _{1}^{0}n ?

 • Câu 4:

  Tính năng lượng tỏa ra khi hai hạt nhân _{1}^{2}D tổng hợp thành hạt nhân _{2}^{4}He Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{1}^{2}D là 1,1 MeV/nuclôn và của _{2}^{4}He là 7 MeV/nuclôn.

 • Câu 5:

   Chọn câu Sai

 • Câu 6:

  Gọi Q1 nhiệt độ tỏa ra khi thực hiện phản ứng nhiệt hạch của m kg nhiên liệu nhiệt hạch, Q2 là nhiệt lượng tỏa ra khi thực hiện phản ứng phân hạch của m kg nhiên liệu phân hạch . Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh Q1 và Q2

 • Câu 7:

  Chọn phương án Đúng. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì:

 • Câu 8:

  Cho phản ứng hạt nhân: _{1}^{2}D + _{1}^{2}D \rightarrow _{2}^{3}He + _{0}^{1}n

  - Biết độ hụt khối của _{1}^{2}D là ΔmD = 0,0024u, ΔmHe = 0,0505u và 1u = 931,5Mev/c2, NA = 6,022.1023 mol-1.

  - Nước trong tự nhiên có chứa 0,015% D2O, nếu toàn bộ _{1}^{2}D được tách ra từ 1kg nước làm nhiên liệu dùng cho phản ứng trên thì toả ra năng lượng là:

 • Câu 9:

  Phản ứng nhiệt hạch là:

 • Câu 10:

  So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

 • Câu 11:

  Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là:

 • Câu 12:

  Tìm phát biểu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch:

 • Câu 13:

  Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để:

 • Câu 14:

  Phát biểu nào sau đây sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 6
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm