Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13

Trắc nghiệm Vật lý 12

VnDoc gửi đến các bạn tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13 nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao.

 • 1

  Trên đoạn mạch xoay chiều tần số 50 Hz chỉ có điện trở thuần

 • 2

  Cho dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời là i = 40sin (100πt + π/6) (mA) qua điện trở R = 50 Hz. Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 2 s đầu là

 • 3

  Tác dụng cản trở dòng điện của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều đúng với trường hợp nào nêu dưới đây?

 • 4

  Để tăng dung kháng của một tụ điện môi là không khí, ta có thể

 • 5

  Đặt điện áp xoay chiều u = 311cos100πt (V) vào 2 đầu của một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/π (H). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm có giá trị bằng

 • 6

  Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 2,5√2 cos100πt (A). Biết tụ điện có điện dung C = 250/π (μF). Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức là

  Trắc nghiệm Vật lí 12

 • 7

  Một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π (H). Đặt vào hai đầu cuộn cảm một điện áp xoay chiều u = 100√2 cos ( 100πt + π/3) (V). Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức

  Trắc nghiệm Vật lí 12

 • 8

  Một tụ điện có điện dung C = \frac{10^{-4}}{4\pi} (μF) được mắc vào một điện áp xoay chiều có biểu thức là u = 200√2 cos100πt (V). Điện trở dây nối không đáng kể. Biểu thức của dòng điện tức thời qua mạch là

  Trắc nghiệm Vật lí 12

 • 9

  Cho dòng điện xoay chiều i = 2 cos⁡100πt (A) qua điện trở R = 50 Ω trong thời gian 1 phút. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

 • 10

  Mắc một cuộn cảm vào một điện áp xoay chiều có tần số f, cuộn cảm có cảm kháng là ZL. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn cảm đi một nửa và tần số lên 4 lần thì cảm kháng ZL sẽ

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 258
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm