Trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chuyên đề Sóng cơ - Phần 3

Trắc nghiệm Vật lý lớp 12

Xin mời các em học sinh ôn tập Trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chuyên đề Sóng cơ - Phần 3 để củng cố kiến thức của mình trong phần này. Chúc các em đạt được mục tiêu đã đề ra trong kì thi sắp tới!

Làm thêm: Trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chuyên đề Sóng cơ - Phần 2

 • Câu 41:
  Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng
 • Câu 42:
  Âm sắc là
 • Câu 43:
  Độ cao của âm là
 • Câu 44:
  Độ to của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào
 • Câu 45:
  Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào
 • Câu 46:
  Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào
 • Câu 47:
  Các đặc tính sinh lí của âm gồm
 • Câu 48:
  Bước sóng được định nghĩa
 • Câu 49:
  Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau với biên độ a, bước sóng là 10cm. Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là
 • Câu 50:
  Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là
 • Câu 51:
  Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2 . Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2 . Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
 • Câu 52:
  Tại điểm A cách nguồn âm O một đoạn d = 1m có mức cường độ âm là LA =90dB, biết ngưỡng nghe của âm đó là: I0 = 10-12 W/m2 . Cường độ âm tại A là
 • Câu 53:
  Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350m/s,có bước sóng 70cm. Tần số sóng là
 • Câu 54:
  Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s, trong nước là 1435m/s. Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là
 • Câu 55:
  Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s thì vận tốc truyền âm trong đường sắt là
 • Câu 56:
  Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là
 • Câu 57:
  Một sóng cơ học có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với vận tốc 60m/s, thì bước sóng của nó là
 • Câu 58:
  Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100Hz. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt nước là
 • Câu 59:
  Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng λ = 2m . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha nhau là
 • Câu 60:
  Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước vận tốc 2m/s. Người ta thấy hai điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 194
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm