Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 28

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 28 Tia X

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 28 Tia X được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 28 Tia X. Bài viết đã tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán 12...

 • Câu 1:

  Tia X có bản chất là:

 • Câu 2:

  Trong thí nghiệm tạo tia X ở ống phát tia Rơn – ghen, điện áp đặt vào anôt và catôt của ống là U. Động năng ban đầu của các êlectron khi bứt ra khỏi catôt không đáng kể. Bước sóng nhỏ nhất của các tia X được phát ra sẽ:

 • Câu 3:

  Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống phát tia Rơn – ghen là 18,85 kV. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectron. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơn – ghen do ống phát ra là:

 • Câu 4:

  Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn – ghen phát ra từ một ống phát tia Rơn – ghen là 0,8 Å. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống đó là:

 • Câu 5:

  Một ống phát tia X phóng ra chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất là 0,854 nm. Nếu tăng điện áp giữa anôt và catôt thêm 40% điện áp ban đầu thì tia X do ống phát ra có bước sóng nhỏ nhất là:

 • Câu 6:

  Khi hiệu điện thế U giữa hai cực của ống phát tia X giảm 2 kV thì tốc độ của êlectron tại đối catôt giảm 8.106 m/s. Tốc độ của êlectron tại đối catôt lúc hiệu điện thế chưa giảm là:

 • Câu 7:

  Một ống phát tia Rơn – ghen phát ra tia Rơn – ghen có bước sóng nhỏ nhất là 2 nm. Biết khối lượng của êlectron là me = 9,1.10-31 kg. Tốc độ cực đại của các êlectron đập vào anôt là:

 • Câu 8:

  Một ống phát tia X phát ra chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất là 0,78 nm. Nếu tăng điện áp giữa anôt và catôt thêm 20% điện áp ban đầu thì tia X có bước sóng nhỏ nhất là:

 • Câu 9:

  Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống phát tia Rơn – ghen thêm 3 kV thì tốc độ của các êlectron đến anôt tăng thêm 1,2.107 m/s. Khi chưa tăng hiệu điện thế, tốc độ của các êlectron khi đến anôt là:

 • Câu 10:

  Trong ống phát tia Rơn – ghen, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 20 kV, dòng điện trong ống là 10 mA. Chỉ có 0,5% động năng của chùm êlectron khi đập vào anôt được chuyển thành năng lượng của tia X. Chùm tia X có công suất là:

 • Câu 11:

  Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen không có tính chất chung nào nêu dưới đây?

 • Câu 12:

  Tìm phát biểu sai.

  - Tia Rơn – ghen:

 • Câu 13:

  Tia Rơn – ghen:

 • Câu 14:

  Nguyên tắc phát ra tia Rơn – ghen trong ống Rơn – ghen là:

 • Câu 15:

  Trong ống Rơn – ghen, phần lớn động năng của các êlectron khi đến đối catôt:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 13
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm